Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego
im. J. Rymera - I Wojewody Śląskiego
w Katowicach

  • zdjęcie promujące zawód przetwórca mięsa
  • zdjęcie promujące zawód technik weterynarii
  • zdjęcie promujące zawód piekarz
  • zdjęcie promujące zawód technik technologii żywności
  • zdjęcie promujące zawód cukiernik

Wydarzenia - rok szkolny 2017/2018


 
 

22 i 29 września 2017
Lekcje z języka polskiego w Krakowie

Uczniowie klas IIIA i IIIB uczestniczyli w wyjątkowych zajęciach z języka polskiego – w Domu J. Mehoffera w Krakowie. W trakcie ich trwania mogliśmy zapoznać się nie tylko z twórczością i działalnością J. Mehoffera, ale także poznać kulturę Młodej Polski. Uzupełnieniem wyjazdu do Krakowa było zwiedzanie kościoła o. Franciszkanów, gdzie obejrzeliśmy nie tylko piękne polichromie, ale także witraże, w tym dzieło Stanisława Wyspiańskiego „Bóg Ojciec wydobywający świat z chaosu”. Wycieczka wszystkim się podobała i mamy nadzieje, że podobne będą miały miejsce wkrótce.

29 września 2017
Wycieczka do Krakowa

Dzisiejszy dzień uczniowie klasy 2A wraz z nauczycielami: Bożeną Kwiatkowską-Rak i Agatą Cegiełą spędzili w Krakowie. Głównym celem wycieczki było zwiedzanie wystawy „Kraków - czas okupacji 1939 – 1945”, która mieści się w dawnym budynku administracyjnym Fabryki Oskara Schindlera. Wystawa opowiada o Krakowie i losach jego mieszkańców - Polaków i Żydów oraz pokazuje Niemców w latach okupacji. Po dużej dawce wiedzy historycznej mieliśmy również czas na spacer w słońcu wzdłuż Wisły oraz chwilę relaksu i zadumy na Rynku. Z tęsknotą oczekujemy kolejnego tak pięknego dnia oraz następnego wspólnego wyjazdu.

zobacz zdjęcia

18 września 2017
Apel „Prawa i obowiązki uczniów”

Dziś wszyscy uczniowie naszej szkoły wzięli udział w Apelu, mającym na celu przypomnienie praw, z których warto korzystać i obowiązków, jakich należy przestrzegać by móc razem tworzyć przyjazne środowisko szkolne – takie, w którym dominuje życzliwość, wzajemny szacunek i tolerancja. Pierwszą część spotkania poprowadziła Pani Pedagog, która omówiła szczegółowo przysługujące każdemu uczniowi prawa, podkreślając jednocześnie, że absolutnie każdy ma prawo i obowiązek korzystania ze swoich praw, nie zapominając jednak o respektowaniu praw innych osób. W tym kontekście ważną częścią Apelu były słowa p. Marioli Weber, dotyczące przepisów prawa mówiących o dyskryminacji. Drugą część poprowadził p. Jarosław Macinkowski, który szczegółowo wyjaśnił wszystkie obowiązki, podkreślając ogromną rolę uczniów w realizacji konkretnych zadań wnikających z planu pracy szkoły.

15 września 2017
„Sprzątanie Świata”

Jak co roku uczniowie naszej szkoły wzięli udział w akcji „Sprzątanie Świata”. Klasa I B wraz z nauczycielami WF-u połączyła przyjemne z pożytecznym i udała się szybkim marszem w okolice Stawików na Morawy zbierać „napotkane" śmieci. Akcja zakończyła się owocnie kilkoma workami odpadów. Za rok znowu tam wrócimy.

zobacz zdjęcia

15 września 2017
Narodowe Czytanie "Wesela" Stanisława Wyspiańskiego

Dziś w naszej szkole już po raz czwarty odbyło się Narodowe Czytanie – imprezę zorganizowała p. Izabela Skąpska z we współpracy p. Mariolą Weber oraz uczennicami klasy II B, które przygotowały wystrój sceny.

czytaj więcej

zobacz zdjęcia

11-14 września 2017
Zajęcia integracyjne w klasach pierwszych

W tym tygodniu w klasach IA, IB i IAC odbyły się zajęcia: „Poznajmy się bliżej – razem w naszej klasie i szkole”. W zajęciach wzięli udział wszyscy uczniowie wraz z wychowawcami. Zajęcia tradycyjnie poprowadziła p. pedagog Jolanta Rogulska - Panczykowska, która przygotowała ćwiczenia, pozwalające w ciepłym klimacie i poczuciu bezpieczeństwa poznać nasze wspólne cechy i upodobania oraz zainicjować proces tworzenia zgranych zespołów klasowych.

4 września 2017
Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

Tradycyjnie Pani Dyrektor Bożena Zając serdecznie przywitała uczniów i nauczycieli – wszyscy wrócili po wakacyjnej przerwie uśmiechnięci, radośni, z mnóstwem postanowień. Wiadomo – uczniowie będą się pilnie uczyć, nie będą się spóźniać na lekcje, zawsze będą odrabiać zadania domowe… Trzymamy za to kciuki!!!
A szczególnej wytrwałości, wiary w siebie i zadowolenia z wyboru szkoły życzymy pierwszoklasistom!