Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego
im. J. Rymera - I Wojewody Śląskiego
w Katowicach

  • zdjęcie promujące zawód przetwórca mięsa
  • zdjęcie promujące zawód technik weterynarii
  • zdjęcie promujące zawód piekarz
  • zdjęcie promujące zawód technik technologii żywności
  • zdjęcie promujące zawód cukiernik


„Wolność kocham i rozumiem...”
30 kwietnia 2018


 

Dzisiejsza akademia poświęcona rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja była wspaniałą okazją do zastanowienia się, co dla nas młodych znaczą słowa: Ojczyzna, patriotyzm i wolność. Rozpoczęliśmy od przypomnienia znaczenia świąt majowych (1 maja – Święto Pracy, 2 maja – święto Flagi RP i 3 maja – uchwalenie pierwszej polskiej konstytucji), następnie obejrzeliśmy krótką animowaną historię Polski. Nie mogło zabraknąć tradycyjnej pieśni „Witaj majowa jutrzenko”, którą wykonał chór złożony z uczniów klasy 1A. Młodzież, pod kierownictwem pani prof. Marioli Weber, pięknie recytowała wiersze i śpiewała piosenki o tematyce patriotycznej. Na zakończenie wszyscy razem odśpiewaliśmy, że „wolność kocham i rozumiem, wolności oddać nie umiem”.

 


„Wolność kocham i rozumiem...”
30 kwietnia 2018


 
.
.