Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego
im. J. Rymera - I Wojewody Śląskiego
w Katowicach

  • zdjęcie promujące zawód przetwórca mięsa
  • zdjęcie promujące zawód technik weterynarii
  • zdjęcie promujące zawód piekarz
  • zdjęcie promujące zawód technik technologii żywności
  • zdjęcie promujące zawód cukiernik


12 października 2017
TU NIE CHODZI O JEDZENIE


 

Dziś uczniowie kilku klas wzięli udział w warsztatach profilaktycznych w ramach ogólnopolskiego projektu TU NIE CHODZI O JEDZENIE, którego celem jest przełamanie stereotypów oraz uświadomienie otoczenia, że zaburzenia odżywiania to choroba, którą się leczy, a powrót do zdrowia jest możliwy.

 


12 października 2017
TU NIE CHODZI O JEDZENIE