Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego
im. J. Rymera - I Wojewody Śląskiego
w Katowicach

  • zdjęcie promujące zawód przetwórca mięsa
  • zdjęcie promujące zawód technik weterynarii
  • zdjęcie promujące zawód piekarz
  • zdjęcie promujące zawód technik technologii żywności
  • zdjęcie promujące zawód cukiernik


15 września 2017
„Sprzątanie Świata”


 

Jak co roku uczniowie naszej szkoły wzięli udział w akcji „Sprzątanie Świata”. Klasa I B wraz z nauczycielami WF-u połączyła przyjemne z pożytecznym i udała się szybkim marszem w okolice Stawików na Morawy zbierać „napotkane" śmieci. Akcja zakończyła się owocnie kilkoma workami odpadów. Za rok znowu tam wrócimy.

 


15 września 2017
„Sprzątanie Świata”