Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego
im. J. Rymera - I Wojewody Śląskiego
w Katowicach

  • zdjęcie promujące zawód przetwórca mięsa
  • zdjęcie promujące zawód technik weterynarii
  • zdjęcie promujące zawód piekarz
  • zdjęcie promujące zawód technik technologii żywności
  • zdjęcie promujące zawód cukiernik


„Tydzień Profilaktyki i Promocji Zdrowego Stylu Życia”
16-20 kwietnia 2018


 

Kwiecień to miesiąc, w którym jak co roku WHO ogłasza Światowy Dzień Zdrowia – tegoroczny pod hasłem „Zdrowie dla wszystkich”. W ramach obchodów tego dnia w naszej szkole p. prof. Anna Kuczyńska poprowadziła cykl zajęć dla wszystkich uczniów. Dowiedzieliśmy się jak zapobiegać zachorowaniu na czerniaka – „Znamię? Znam je!” oraz nowotwory szyjki macicy i piersi – „Wybierz życie pierwszy krok”. Wiemy jak ważna jest znajomość własnego ciała i jak ważny jest kontakt z lekarzem w przypadku pojawienia się niepokojących się objawów. Uczniowie ostatnich klas obejrzeli film podsumowujący działania profilaktyczne z całego okresu nauki w naszej szkole – w ramach programu „Rakoobrona”. Uczniowie klas pierwszych wzięli też udział w zajęciach prowadzonych przez przedstawicielkę Śląskiego Centrum Profilaktyki i Psychoterapii – „Zachowania ryzykowne - substancje psychoaktywne, agresja - jak sobie radzić i zapobiegać?”. Jak zawsze zajęcia w ramach Tygodnia Profilaktyki dały nam dużo do myślenia…

 


„Tydzień Profilaktyki i Promocji Zdrowego Stylu Życia”
16-20 kwietnia 2018