Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego
im. J. Rymera - I Wojewody Śląskiego
w Katowicach

  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo


Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka
20 listopada 2019


 

To szczególna data, która powinna zwracać naszą uwagę na dzieci i ich prawa. W tym roku przypada wyjątkowa - 30. rocznica uchwalenia Konwencji o Prawach Dziecka – w 1989 roku Organizacja Narodów Zjednoczonych przyjęła uniwersalny dokument, gwarantujący wszystkim dzieciom na świecie ich prawa, które je chronią i wspierają w prawidłowym rozwoju. Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka z UNICEF to wydarzenie, które jednoczy wszystkie dzieci na świecie.

W tym dniu, w wielu krajach, dzieci oraz dorośli podejmują wspólne inicjatywy, których celem jest okazanie wsparcia i solidarności z dziećmi, których prawa nie są respektowane. To radosny dzień, ale z poważnym przesłaniem. W obchody Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka włączyły się także placówki edukacyjne w Polsce. Setki szkół i przedszkoli zdecydowały się uczcić 30. rocznicę uchwalenia Konwencji o prawach dziecka.
Przywiązując ogromną uwagę do znaczenia jakim jest kierowanie się zasadą SZACUNKU, TOLERANCJI, CZYNIENIA DOBRA, zachęcamy do nieustannego pielęgnowania postaw opartych o kluczowe wartości.

https://www.unicef.pl/O-nas/Prawa-dziecka

https://www.unicef.pl/nmaction/akcja_szkolna/miedzynarodowydzienprawdzieckazunicef/140