Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego
im. J. Rymera - I Wojewody Śląskiego
w Katowicach

  • zdjęcie promujące zawód przetwórca mięsa
  • zdjęcie promujące zawód technik weterynarii
  • zdjęcie promujące zawód piekarz
  • zdjęcie promujące zawód technik technologii żywności
  • zdjęcie promujące zawód cukiernik


Samorządność w szkole – warsztaty
18 września 2019


 

„Samorząd– to właśnie praca, żeby jednakowo dobrze działo się wszystkim, którzy razem pracują, uczą się i pół dnia razem spędzają, żeby jeden drugiego nie krzywdził, nie przeszkadzał, nie dokuczał, nie wyśmiewał, a przeciwnie, żeby świadczył przysługi, pomagał, opiekował się i pilnował porządku.”

Janusz Korczak

P. pedagog i p. Anna Kuczyńska poprowadziły dwugodzinne warsztaty dla przedstawicieli każdej klasy – Samorządów Klasowych. Była dyskusja, burza mózgów, wymiana zdań, wyjaśnianie wątpliwości. Dowiedzieliśmy się jakie możliwości daje nam prawo i jak w mądry sposób możemy z nich korzystać. Każdy mógł wypowiedzieć swoje zdanie, zadać pytanie. Dwie popołudniowe godziny minęły nam błyskawicznie, to był naprawdę konstruktywnie spędzony czas!

 


Galeria zdjęć
Samorządność w szkole – warsztaty
18 września 2019