Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego
im. J. Rymera - I Wojewody Śląskiego
w Katowicach

  • zdjęcie promujące zawód przetwórca mięsa
  • zdjęcie promujące zawód technik weterynarii
  • zdjęcie promujące zawód piekarz
  • zdjęcie promujące zawód technik technologii żywności
  • zdjęcie promujące zawód cukiernik


Impresje jesienne
Listopad 2020


 

Mamy wspaniałą młodzież bardzo uzdolnioną plastycznie. Proszę zobaczcie wspaniałe prace uczennic z klasy 1a, pełne kolorów. Tematem tych prac, zrealizowanych różnymi technikami plastycznymi była " Impresja jesienna" Gratulujemy talentu i czekamy na nowe dzieła

 


Galeria zdjęć
Impresje jesienne
Listopad 2020


 
Praca plastyczna Angeliny
Praca plastyczna Anastazji
Praca plastyczna Emilii
Praca plastyczna Magdaleny
Praca plastyczna Julii
Praca plastyczna Aliny
Praca plastyczna Weroniki
Praca plastyczna Zuzanny
Praca plastyczna Oliwii