Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego
im. J. Rymera - I Wojewody Śląskiego
w Katowicach

  • zdjęcie promujące zawód przetwórca mięsa
  • zdjęcie promujące zawód technik weterynarii
  • zdjęcie promujące zawód piekarz
  • zdjęcie promujące zawód technik technologii żywności
  • zdjęcie promujące zawód cukiernik


Święta Majowe
29 kwietnia 2022


 

Tuż przed weekendem majowym uczniowie klasy 3ag, 1a, 1b i 2a, pod opieką p. A. Cegieły i p. M. Weber, przygotowali akademię z okazji 231 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
Prezentacja multimedialna, filmy, piosenki i wiersze przybliżyły publiczności tło historyczne także Międzynarodowego Dnia Pracy i Dnia Flagi Państwowej.
Podczas akademii nie zabrakło gestów solidarności z Ukrainą, czego wyrazem była pięknie zaśpiewana ukraińska pieśń „Czerwona Kalina”.

 


Galeria zdjęć
Święta Majowe
29 kwietnia 2022


 
uczniowie na scenie w trakcie występu
uczniowie na scenie w trakcie występu
uczniowie na scenie w trakcie występu
uczniowie na scenie w trakcie występu
uczniowie na scenie w trakcie występu
uczniowie na scenie w trakcie występu
 
uczniowie na scenie w trakcie występu
serca w barwach Polski i Ukrainy