Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego
im. J. Rymera - I Wojewody Śląskiego
w Katowicach

  • zdjęcie promujące zawód przetwórca mięsa
  • zdjęcie promujące zawód technik weterynarii
  • zdjęcie promujące zawód piekarz
  • zdjęcie promujące zawód technik technologii żywności
  • zdjęcie promujące zawód cukiernik


Międzynarodowa konferencja młodzieżowa
Listopad 2021


 

W listopadzie uczennice klasy 3bg oraz 4b wzięły udział w międzynarodowej konferencji młodzieżowej “Youth for Financial Literacy in the 21st Century” zorganizowanej przez ASEF.
ASEF (Asia – Europe Foundation) to międzyrządowa organizacja non-profit z siedzibą w Singapurze, której celem jest promowanie wzajemnego zrozumienia i współpracy między obywatelami Azji i Europy poprzez wymianę intelektualną, edukacyjną, kulturalną i międzyludzką.
Konferencja z udziałem ekspertów i młodzieży z całego świata stanowi jedno z działań międzynarodowego projektu “Econ4Life” będącego z kolei częścią „Czwartego Szczytu Młodych Liderów ASEFYLS4”, który odbył się w Kambodży pod hasłem “Sustainable Development in a post-COVID-19 World”. Projekt porusza zagadnienia związane z wyzwaniami, jakim muszą sprostać młodzi ludzie kończący szkołę i wchodzący w dorosłość w czasie pandemii.
Więcej o projekcie:
https://asef.org/wp-content/uploads/2021/12/Econ4Life-Presentation.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=bh8kDJMBTyg

 


Galeria zdjęć
Międzynarodowa konferencja młodzieżowa
Listopad 2021


 
fragment prezentacji multimedialnej wyświetlanej podczas konferencji w języku angielskim - zdjęcie dotyczy pisania CV
fragment prezentacji multimedialnej wyświetlanej podczas konferencji w języku angielskim - zdjęcie dotyczy planowania finansowego