Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego
im. J. Rymera - I Wojewody Śląskiego
w Katowicach

  • zdjęcie promujące zawód przetwórca mięsa
  • zdjęcie promujące zawód technik weterynarii
  • zdjęcie promujące zawód piekarz
  • zdjęcie promujące zawód technik technologii żywności
  • zdjęcie promujące zawód cukiernik


Dzień Edukacji Narodowej
14 października 2021


 

Tego dnia tradycyjnie w naszej szkole odbyła się uroczystość związana z Dniem Nauczyciela.
Po życzeniach Pani Dyrektor skierowanych do wszystkich pracowników szkoły i uhonorowaniu nauczycieli szczególnie wyróżniających się w pracy wychowawczo-dydaktycznej oraz pracowników, dbających o właściwe funkcjonowanie szkoły, odbyła się część artystyczna. Zorganizowaniem porywającej akademii z tej okazji zajęła się klasa 1b. Komisja socjalna przygotowała dla wszystkich słodki poczęstunek.

 


Galeria zdjęć
Dzień Edukacji Narodowej
14 października 2021


 
dyrektor szkoły przemawia do zebranych gości
uczniowie na scenie
uczniowie na scenie
uczniowie na scenie
uczniowie na scenie
uczniowie na scenie