Dzisiaj jest 19.01.2019
Strona głównaRekrutacjaKontaktLinkiBiuletyn Informacji Publicznej   Organizacja rekrutacji uczniów do klas pierwszych
Technikum Nr 10 i Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 7
w Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego
im. J. Rymera - I Wojewody Śląskiego w Katowicach
na rok szkolny 2018/2019


Zawód:
  Technikum Nr 10:
 • technik technologii żywności
 • technik weterynarii
  Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 7
 • cukiernik
 • piekarz
 • wędliniarz
Termin składania dokumentów (wniosek o przyjęcie do szkoły) rekrutacja elektroniczna scentralizowana
18 maja – 18 czerwca 2018 r.
Termin uzupełnienia wniosku o przyjęcie do szkoły - złożenia świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego 22 czerwca – 26 czerwca 2018 r.
sekretariat szkoły, godz. 8.00 - 15.00
Termin weryfikacji przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do 5 lipca 2018 r.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisją rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów nie zakwalifikowanych do poszczególnych klas ZSPS 6 lipca 2018 r.
Termin wydania przez ZSPS skierowania na badania lekarskie kandydatom z listy zakwalifikowanych, którzy dokonali wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole (kandydat składa oświadczenie o wyborze Branżowej Szkoły I Stopnia nr 7 lub Technikum nr 10) 6 lipca 2018 r.
Termin potwierdzenie przez rodziców kandydatów lub kandydatów pełnoletnich woli uczęszczania do szkoły poprzez złożenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do podjęcia praktycznej nauki zawodu. 6 - 12 lipca 2018 r.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisją rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły 13 lipca 2018 r.
Nabór uzupełniający:
(w przypadku wolnych miejsc)
od 13 lipca do 13 sierpnia 2018 r.
(w przypadku wolnych miejsc rekrutacja będzie kontynuowana do 1.09.2018 r.)


Informacje o szkole i warunkach naboru można uzyskać:
 • telefonicznie (032) 256-94-69
 • osobiście w sekretariacie szkoły w godz. 8.00 - 15.00
 • na stronie internetowej: www zsps.org.pl
Strona główna    Góra strony


...
Copyright © 2005-2016 RaV&sandrac