Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego
im. J. Rymera - I Wojewody Śląskiego
w Katowicach

  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo


Kalendarz roku szkolnego 2018/2019


 

WRZESIEŃ

03.09.2018 godz. 9.00
Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

12.09.2018
Apel "Prawa i obowiązki ucznia"

12.09.2018 godz. 14.10
Zebranie Rady Pedagogicznej: zatwierdzenie planów pracy szkoły i harmonogramu WDN

12.09.2018
Spotkanie rodziców klas I, II, III i IV:
klasy I technikum i branżowej szkoły I stopnia – spotkanie z dyrektorem szkoły godz. 17.00
spotkania z wychowawcami godz. 17.15
Prezydium Rady Rodziców- godz. 18.15 (dwie osoby z każdej klasy)

14-16.09.2018
Akcja "Sprzątanie Świata"

20.09.2018
Szkolenie dla uczniów klas IV - procedury, organizacja i terminy egzaminu maturalnego i zawodowego

21.09.2018
Narodowe Czytanie. "Przedwiośnie" Stefana Żeromskiego

26.09.2018 godz. 15.10
Zebranie Rady Pedagogicznej: "Kompetencje Kluczowe"

28.09.2018
Dzień Chłopca

do 30.09.2018
Złożenie deklaracji do egzaminu maturalnego – uczniowie kl. IV technikum


PAŹDZIERNIK

1-31.10.2018
Przygotowanie wystaw i uroczystości związanych z obchodami 10-lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości

11-31.10.2018
Miesiąc Bibliotek Szkolnych

12.10.2018
Uroczysta akademia z okazji „Dnia Edukacji Narodowej”

17.10.2018 godz. 15.10
Konferencja szkoleniowa Rady Pedagogicznej - analiza wyników egzaminów zewnętrznych (maturalnych i potwierdzających kwalifikacje w zawodzie, ustalenie planu promocji szkoły)

17.10.2018 godz. 17.00-17.30
Konsultacje indywidualne z rodzicami


LISTOPAD

2.11.2018
Dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla uczniów ZSPS ("długi weekend")

listopad 2018
Uroczystości związane z obchodami 100-lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości

9.11.2018
Akademia z okazji Rocznicy Odzyskania Niepodległości

14.11.2018 godz. 15.10
Konferencja szkoleniowa Rady Pedagogicznej

14.11.2018
Konsultacje indywidualne – godz. 17.00-17.30
Spotkanie wychowawców z rodzicami – godz. 17.30

30.11.2018
Andrzejki


GRUDZIEŃ

3.12.2018
Informacja o przewidywanych ocenach rocznych dla uczniów klas IV a i IV b z przedmiotów kończących się w cyklu po I półroczu

5.12.2018
Międzynarodowy Dzień Wolontariusza

6.12.2018
Mikołaj w szkole

14.12.2018
Koniec pierwszego półrocza dla klas maturalnych//zamknięcie klasyfikacji w klasach IV a i IV b

19.12.2018 godz. 15.10
Konsultacje indywidualne z rodzicami

21.12.2018 godz. 15.00
Zebranie Rady Pedagogicznej - klasyfikacja za pierwsze półrocze uczniów klas IV a i IV b szkolenie

22.12.2018 - 1.01.2019
Zimowa przerwa świąteczna


STYCZEŃ

7.01.2019
Informacja o przewidywanych ocenach rocznych dla uczniów klas I-III z przedmiotów kończących się w cyklu po I półroczu

9.01.2019
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (cz. praktyczna - dokumentacja: R.9, R.11, T.16) dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

10.01.2019
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (cz. pisemna)

18.01.2019
Zamknięcie klasyfikacji za pierwsze półrocze w klasach I, II i III

21.01.2019
Oddanie sprawozdań podsumowujących działalność szkoły w pierwszym półroczu.

23.01.2019 godz. 15.10
Zebranie Rady Pedagogicznej - klasyfikacja za pierwsze półrocze uczniów klas I-III

23.01.2019
Konsultacje indywidualne godz. 17.00-17.30
Spotkanie wychowawców z rodzicami - godz. 17.30
Posiedzenie Prezydium Rady Rodziców - godz. 18.15

23.01.2019
Apel - podsumowanie pierwszego półrocza (uczniowie wyróżniający się, sukcesy i porażki)

30.01.2019 godz. 14.30
Plenarne zebranie Rady Pedagogicznej

30.01.2019
Dzień Seniora w Szkole (zaproszenie do ZSPS babć i dziadków uczniów szkoły) godz. 16.30


LUTY

4-6.02.2019
Próbny egzamin maturalny z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego

8.02.2019
Walentynki

11.02 - 24.02.2019
Ferie zimowe

27.02.2019
Dzień Bezpiecznego Internetu

27.02.2019
Zebranie szkoleniowe Rady Pedagogicznej


MARZEC

1.03.2019
Dzień "Zero dla dyskryminacji"

7-8.03.2019
Szkolny "Dzień Kobiet i Dzień Mężczyzn"

18.03 - 22.03.2019
Szkolny Tydzień Kultury. Europejski Dzień Wiosny

20.03.2019 godz. 15.10
Konferencja szkoleniowa Rady Pedagogicznej

20.03.2019
Konsultacje indywidualne godz. 17.00-17.30
Spotkanie wychowawców z rodzicami - godz. 17.30

Zaplanowane na ten dzień konsultacje i zebrania przeniesione zostają na 10 kwietnia 2019 roku.

25.03-13.04.2019
Praktyki zawodowe dla uczniów kasy III b

marzec 2019
Dni otwarte szkoły


KWIECIEŃ

1.04.2019
Prima Aprilis - Dzień Uśmiechu

10.04.2019
Informacja o przewidywanych ocenach rocznych dla uczniów klas programowo najwyższych technikum

10.04.2019
Spotkanie wychowawców klas IV z rodzicami – godz. 16.30

10.04.2019
Konsultacje indywidualne godz. 17.00-17.30
Spotkanie wychowawców z rodzicami - godz. 17.30

11-17.04.2019
Praktyki zawodowe dla uczniów kasy II a

12.04.2019
Spotkanie z maturzystami –przypomnienie terminarza i procedur egzaminacyjnych - godz. 11.40

12.04.2019
Dzień Matematyki

kwiecień 2019
Rekolekcje Wielkopostne

16.04.2019
Zamknięcie klasyfikacji w klasach programowo najwyższych technikum.

17.04.2019 godz. 15.10
Konferencja klasyfikacyjna dla uczniów klas IV a i IV b
Szkolenie członków ZE i ZN do egzaminu maturalnego

18-23.04.2019
Wiosenna przerwa świąteczna

24.04.2019
Konsultacje indywidualne (wszyscy nauczyciele) - godz. 16.00-17.00

ODWOŁANE

26.04.2019 godz. 8.00
Zakończenie zajęć dydaktycznych w klasach programowo najwyższych technikum.

30.04.2019
Akademia z okazji Uchwalenia Konstytucji 3-go Maja


MAJ

2.05.2019
Dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla uczniów ZSPS ("długi weekend")

6, 7, 8 maja 2019
Pisemne egzaminy maturalne z j. polskiego, matematyki i języka angielskiego.
Dni wolne od zajęć dydaktycznych dla uczniów ZSPS.

6-11.05.2019
Praktyki zawodowe dla uczniów kasy II b

6-25.05.2019
Praktyki zawodowe dla uczniów kasy III a

9-23 maja 2019
Pozostałe pisemne egzaminy maturalne
Zgodnie z harmonogramem ustalonym przez dyr. CKE

6– 25 maja 2019
Egzamin maturalny z języków obcych
Zgodnie z harmonogramem ustalonym przez dyr. ZSPS

9 – 22 maja 2019
Egzamin maturalny z języka polskiego
Zgodnie z harmonogramem ustalonym przez dyr. ZSPS

22.05.2019
Zebranie szkoleniowe Rady Pedagogicznej godz. 15.10

22.05.2019
Konsultacje indywidualne - godz. 17.00-17.30
Koncert/ przedstawienie dla Rodziców uczniów z okazji Dnia Rodzica - godz. 17.30

31.05.2019
Promocja zdrowego stylu życia.
Dzień Sportu Szkolnego.
Dzień Dobrej Oceny


CZERWIEC

5.06.2019
Informacja o przewidywanych ocenach rocznych w klasach promocyjnych

5.06.2019
Konsultacje indywidualne - godz. 15.30-16.30
Spotkanie wychowawców z rodzicami – godz. 16.30 (informacja o przewidywanych ocenach rocznych).
Posiedzenie Prezydium Rady Rodziców godz. 17.30

13.06.2019
Zamknięcie klasyfikacji w klasach I-III

14.06.2019 godz. 15.10
Zebranie Rady Pedagogicznej - klasyfikacja roczna uczniów klas I-III.

17.06.2019
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (etap praktyczny - dokumentacja R.9, R.11, T.16)

18.06.2019
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (etap pisemny)

17-19.06.2019
Wycieczki i wyjścia do kina, teatru itp.

21.06.2019 godz. 9.00
Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/2019

21.06.2019
Oddanie sprawozdań podsumowujących działalność szkoły w roku szkolnym 2018/19

do 21.06.2019
Przygotowanie do kontroli dokumentacji szkolnej

21.06.-4.07.2019
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (cz. praktyczna - wykonanie: R.10, T.3, T.4)

27.06.2019 godz. 9.00
Zebranie plenarne Rady Pedagogicznej


LIPIEC

czerwiec-lipiec 2019
Rekrutacja kandydatów do klas pierwszych