Dzisiaj jest 20.08.2018
Strona głównaRekrutacjaKontaktLinkiBiuletyn Informacji Publicznej


Kalendarz roku szkolnego 2017/2018

Termin Planowane czynności i zadania
WRZESIEŃ
04.09.2017 godz. 9.00 Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018
11.09.2017 Apel "Prawa i obowiązki ucznia"
12.09.2017 Szkolenie dla uczniów klas IV - procedury, organizacja i terminy egzaminu maturalnego i zawodowego
13.09.2017 godz. 15.10
  Konferencja Rady Pedagogicznej:
 • zatwierdzenie planu pracy szkoły i harmonogramu WDN
13.09.2017
  Spotkanie rodziców klas I, II, III i IV:
 • klasy I technikum i branżowej szkoły I stopnia – spotkanie z dyrektorem szkoły godz. 17.00
 • spotkania z wychowawcami godz. 17.15
 • Prezydium Rady Rodziców- godz. 18.15 (dwie osoby z każdej klasy)
15.09.2017 Narodowe Czytanie. "Wesele" St. Wyspiańskiego
15-17.09.2017 Akcja "Sprzątanie Świata"
29.09.2017 Dzień Chłopca
do 30.09.2017 Złożenie deklaracji do egzaminu maturalnego – uczniowie kl. IV technikum
PAŹDZIERNIK
1-31.10.2017 Miesiąc Bibliotek Szkolnych
6.10.2017 Dzień Uśmiechu
13.10.2017 Uroczysta akademia z okazji „Dnia Edukacji Narodowej”
25.10.2017 godz. 15.10 Konferencja szkoleniowa Rady Pedagogicznej - analiza wyników egzaminów zewnętrznych (maturalnych i potwierdzających kwalifikacje w zawodzie, ustalenie planu promocji szkoły)
25.10.2017 godz. 17.00-17.30 Konsultacje indywidualne z rodzicami
LISTOPAD
10.11.2017 Akademia z okazji Rocznicy Odzyskania Niepodległości
15.11.2017 godz. 15.10 Konferencja szkoleniowa Rady Pedagogicznej
15.11.2017
 • Konsultacje indywidualne – godz. 17.00-17.30
 • Spotkanie wychowawców z rodzicami – godz. 17.30
30.11.2017 Andrzejki
GRUDZIEŃ
1.12.2017 Informacja o przewidywanych ocenach rocznych dla uczniów klas IV a i IV b z przedmiotów kończących się w cyklu po I półroczu
5.12.2017 Międzynarodowy Dzień Wolontariusza
6.12.2017 Mikołaj w szkole
15.12.2017 Koniec pierwszego półrocza dla klas maturalnych//zamknięcie klasyfikacji w klasach IV a i IV b
15.12.2017 godz. 15.10 Zebranie Rady Pedagogicznej - klasyfikacja za pierwsze półrocze uczniów klas IV a - IV b
22.12.2017
 • Szkolne „Jasełka”
 • Spotkanie opłatkowe dla wszystkich pracowników szkoły i emerytów - godz. 15.00
23.12.2017 - 01.01.2018 Zimowa przerwa świąteczna
STYCZEŃ
2.01.2018 Informacja o przewidywanych ocenach rocznych dla uczniów klas I-III z przedmiotów kończących się w cyklu po I półroczu
10.01.2018 Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (cz. praktyczna - dokumentacja: R.9, R.11, T.16)
dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
11.01.2018 Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (cz. pisemna)
15.01.2018 Zamknięcie klasyfikacji za pierwsze półrocze w klasach I, II i III
17.01.2018 godz. 15.10 Zebranie Rady Pedagogicznej - klasyfikacja za pierwsze półrocze uczniów klas I-III
17.01.2018
 • Konsultacje indywidualne godz. 17.00-17.30
 • Spotkanie wychowawców z rodzicami - godz. 17.30
 • Posiedzenie Prezydium Rady Rodziców - godz. 18.15
24.01.2018 Oddanie sprawozdań podsumowujących działalność szkoły w pierwszym półroczu.
26.01.2018 Apel - podsumowanie pierwszego półrocza (uczniowie wyróżniający się, sukcesy i porażki)
29.01 - 11.02.2018 Ferie zimowe
LUTY
29.01 - 11.02.2018 Ferie zimowe
14.02.2018 Walentynki
14.02.2018 godz. 14.30 Plenarne zebranie Rady Pedagogicznej
14.02.2018 godz. 17.00 Dzień Seniora w Szkole (zaproszenie do ZSPS babć i dziadków uczniów szkoły)
19-21.02 2018 Próbny egzamin maturalny z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego
22.02.2018 Dzień Bezpiecznego Internetu
MARZEC
1.03.2018 Dzień "Zero dla dyskryminacji"
8-9.03.2018 Szkolny "Dzień Kobiet i Dzień Mężczyzn"
12-16.03.2018 Szkolny Tydzień Kultury. Europejski Dzień Wiosny (16.03)
21.03.2018 godz. 15.10 Konferencja szkoleniowa Rady Pedagogicznej
21.03.2018
 • Konsultacje indywidualne godz. 17.00-17.30
 • Spotkanie wychowawców z rodzicami - godz. 17.30
22.03-28.03.2018 Praktyki zawodowe dla uczniów kasy II a
marzec 2018 Rekolekcje Wielkopostne
marzec 2018 Dni otwarte szkoły
29.03-3.04.2018 Wiosenna przerwa świąteczna
KWIECIEŃ
4.04.2018
 • Spotkanie z maturzystami –przypomnienie terminarza i procedur egzaminacyjnych - godz. 11.40
 • Szkolenie członków ZE i ZN do egzaminu maturalnego - godz. 15.10
6.04.2018 Informacja o przewidywanych ocenach rocznych dla uczniów klas programowo najwyższych technikum
9-28.04.2018 Praktyki zawodowe dla uczniów kasy III b
11.04.2018 Spotkanie wychowawców klas IV z rodzicami – godz. 16.30
12.04.2018 Dzień Matematyki
19.04.2018 Zamknięcie klasyfikacji w klasach programowo najwyższych technikum.
20.04.2018 godz. 15.10 Konferencja klasyfikacyjna dla uczniów klas IV a i IV b
23.04.2018 Święto Książki
25.04.2018 Konsultacje indywidualne (wszyscy nauczyciele) - godz. 16.00-17.00
27.04.2018 godz. 14.30 Zakończenie zajęć dydaktycznych w klasach programowo najwyższych technikum.
30.04.2018 Akademia z okazji Uchwalenia Konstytucji 3-go Maja
MAJ
2 maja 2018 Dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla uczniów ZSPS ("długi weekend")
4, 7, 8 maja 2018 Pisemne egzaminy maturalne z j. polskiego, matematyki i języka angielskiego.
Dni wolne od zajęć dydaktycznych dla uczniów ZSPS.
7-12.05.2018 Praktyki zawodowe dla uczniów kasy II b
7-26.05.2018 Praktyki zawodowe dla uczniów kasy III a
7-23 maja 2018
Pozostałe pisemne egzaminy maturalne
Zgodnie z harmonogramem ustalonym przez dyr. CKE
7– 25 maja 2018
Egzamin maturalny z języków obcych
Zgodnie z harmonogramem ustalonym przez dyr. ZSPS
9 – 22 maja 2018
Egzamin maturalny z języka polskiego
Zgodnie z harmonogramem ustalonym przez dyr. ZSPS
23.05.2018 Konsultacje indywidualne - godz. 17.00-17.30
Koncert/ przedstawienie dla Rodziców uczniów z okazji Dnia Matki - godz. 17.30
CZERWIEC
1.06.2018 Promocja zdrowego stylu życia. Dzień Sportu Szkolnego.
Dzień Dobrej Oceny
4.06.2018 Informacja o przewidywanych ocenach rocznych w klasach promocyjnych
6.06.2018
 • Konsultacje indywidualne - godz. 15.30-16.30
 • Spotkanie wychowawców z rodzicami – godz. 16.30 (informacja o przewidywanych ocenach rocznych).
 • Posiedzenie Prezydium Rady Rodziców godz. 17.30
14.06.2018 Zamknięcie klasyfikacji w klasach I-III
15.06.2018 godz. 15.10 Zebranie Rady Pedagogicznej - klasyfikacja roczna uczniów klas I-III.
19.06.2018 Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (etap pisemny)
Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
20-21.06.2018 Wycieczki i wyjścia do kina, teatru itp.
22.06.2018 godz. 9.00 Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018
22.06.2018 Oddanie sprawozdań podsumowujących działalność szkoły w roku szkolnym 2017/18
do 22.06.2018 Przekazanie dokumentacji szkolnej
22.06.-4.07.2018 Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (cz. praktyczna - wykonanie: R.10, T.3, T.4)
26.06.2018 Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (cz. praktyczna - dokumentacja R.9, R.11, T.16)
27.06.2018 godz. 9.00 Zebranie plenarne Rady Pedagogicznej
LIPIEC
czerwiec-lipiec 2018 Rekrutacja kandydatów do klas pierwszych
Strona główna    Góra strony


...
Copyright © 2005-2016 RaV&sandrac