Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego
im. J. Rymera - I Wojewody Śląskiego
w Katowicach

  • zdjęcie promujące zawód przetwórca mięsa
  • zdjęcie promujące zawód technik weterynarii
  • zdjęcie promujące zawód piekarz
  • zdjęcie promujące zawód technik technologii żywności
  • zdjęcie promujące zawód cukiernik

"Kawiarenka Literacka"


Przy bibliotece działa Klub Biblioteczny „Kawiarenka Literacka”.

Jej członkowie spotykają się 1-2 razy w miesiącu, biorą udział w akcjach czytelniczych np.: Narodowe Czytanie, czytanie bajek dzieciom w przedszkolu nr 56 w Szopienicach (niesamowite ile radości dajemy dzieciakom, ale i samym sobie!!!), pisaniu recenzji czy tworzeniu okolicznościowych gazetek w szkole oraz w katowickim Happeningu: „Jak nie czytam, jak czytam”.