Dzisiaj jest 19.01.2019
Strona głównaRekrutacjaKontaktLinkiBiuletyn Informacji Publicznej


KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO

im. J. Rymera I Wojewody Śl. w Katowicach
na lata 2015 - 2020

    Misja

Misją Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego jest wspomaganie procesu wszechstronnego rozwoju osobowości ucznia, ze szczególnym zwróceniem uwagi na indywidualną sferę autonomii i poszanowania wartości najcenniejszych, wynikających z praw człowieka oraz realizowanie zadań edukacyjnych, zawodowych i wychowawczo – profilaktycznych.

    Wizja

Głównym zadaniem szkoły jest kształcenie uczniów pod kątem zdobywania przez nich wiedzy i umiejętności niezbędnych do zdania egzaminu zawodowego i maturalnego, do prawidłowego funkcjonowania w dynamicznie rozwijającym się świecie oraz dbałość o doskonalenie umiejętności zawodowych pozwalających na konkurencyjność i zwiększenie mobilności zawodowej absolwenta na rynku pracy.
Szkoła posiada renomę na rynku zawodowym i edukacyjnym, dzięki kształtowaniu pozytywnego wizerunku w środowisku oraz upowszechnianiu swoich osiągnięć. Rozpoznaje oczekiwania edukacyjne uczniów i środowiska (m.in.: poprzez ankiety, rozmowy i wywiady z pracodawcami dotyczące oczekiwań wobec absolwenta). Stosownie do nich opracowuje ofertę edukacyjną. Szkoła potrafi pozyskać sojuszników wspierających jej działalność. Nauczyciele, uczniowie i rodzice podejmują działania służące lokalnej społeczności.

Strona główna    Góra strony


...
Copyright © 2005-2016 RaV&sandrac