Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego
im. J. Rymera - I Wojewody Śląskiego
w Katowicach

  • zdjęcie promujące zawód przetwórca mięsa
  • zdjęcie promujące zawód technik weterynarii
  • zdjęcie promujące zawód piekarz
  • zdjęcie promujące zawód technik technologii żywności
  • zdjęcie promujące zawód cukiernik

„Behawioralna opieka nad zwierzętami”


Medycyna behawioralna

to szybko rozwijająca się dziedzina weterynarii. Opiekunowie zwierząt często proszą o porady jak mają postępować z nowo nabytym zwierzęciem, zgłaszają problemy z zachowaniem zwierząt, z którymi nie są w stanie samodzielnie sobie poradzić. W konsekwencji błędy w postępowaniu ze zwierzęciem mogą skutkować pogłębieniem problemu a nawet pogorszeniem stanu zdrowia zwierzęcia.
Innowacja „Behawioralna opieka nad zwierzętami” powstała by jeszcze lepiej przygotować uczniów do pracy w zawodzie technika weterynarii. Na zajęciach chętni uczniowie:

  • dowiedzą się jak uczą się psy i koty,
  • poznają psychikę gatunku,
  • poznają zasady układania młodego zwierzęcia,
  • poznają przyczyny i konsekwencje najczęściej występujących zaburzeń w zachowaniu zwierząt towarzyszących,
  • dowiedzą się jak radzić sobie w problemowych sytuacjach.

Zajęcia przeznaczone są dla zainteresowanych uczniów klas trzecich. Zakończone zostaną wewnątrzszkolnym konkursem wiedzy i umiejętności.

Prowadząca: lek. wet. Martyna Michałczak - Bojkowska