Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego
im. J. Rymera - I Wojewody Śląskiego
w Katowicach

  • zdjęcie promujące zawód przetwórca mięsa
  • zdjęcie promujące zawód technik weterynarii
  • zdjęcie promujące zawód piekarz
  • zdjęcie promujące zawód technik technologii żywności
  • zdjęcie promujące zawód cukiernik

Ogólnopolski Konkurs Wiedzy z Zakresu Technologii Mięsa


Ogólnopolski Konkurs Wiedzy z Zakresu Technologii Mięsa

miał długą tradycję. Niestety od roku szkolnego 2006/2007 nie jest organizowany. Organizatorem imprezy było Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego oraz redakcja Gospodarki Mięsnej. Finał Ogólnopolski odbywał się co roku w innym mieście, a gospodarzami i współorganizatorami były szkoły i zakłady mięsne.
Zgodnie z regulaminem Ogólnopolskiego Konkursu w grudniu lub w styczniu organizowany był etap szkolny, w wyniku którego wyłanianych było 3 uczniów, którzy reprezentowali szkołę w finale.
Uczniów przygotowywała do konkursu nauczycielka technologii mgr inż. Małgorzata Plesińska, a wcześniej Franciszek Kładź.
Najlepsi, którzy znaleźli się w gronie laureatów (12 pierwszych miejsc) mieli zapewniony indeks bez egzaminu na jedną z wyższych uczelni: Akademia Rolnicza w Poznaniu Wydział Technologii Żywności, Politechnika Łódzka Wydział Chemii Spożywczej i Biotechnologii, Akademia Siedlecka.


Rok szkolny 2004/2005
Krotoszyn

Miejsce zespołowe:
III

Przemysław Grzanka i Agnieszka Cichoń

uzyskali indeksy na trzy uczelnie: Akademię Rolniczą w Poznaniu - Wydział Technologii Żywnoœści, Politechnikę Łódzką – Wydział Chemii Spożywczej i Biotechnologii, Akademię Siedlecką


Rok szkolny 2003/2004
Łuków

Miejsce zespołowe:
II

III miejsce: Dawid Suchanek
X miejsce: Paweł Rajzer

uzyskali indeksy na wydział technologii żywnśoœci lub biotechnologii wybranej uczelni


Rok szkolny 2002/2003
Ełk

Miejsce zespołowe:
III

II miejsce: Sebastian Pęczkowski
IX miejsce: Dariusz Szefler

uzyskali indeksy na wydział technologii żywnoœści lub biotechnologii wybranej uczelni

Nagroda za najlepszą znajomoœść Gospodarki Mięsnej”


Rok szkolny 2001/2002
Sokołów Podlaski

Miejsce zespołowe:
V

II miejsce: Weronika Pilarczyk

uzyskała indeks na wydział technologii żywnoœści lub biotechnologii wybranej uczelni

Nagroda dla najlepszej uczestniczki w czꜶci praktycznej


Rok szkolny 2000/2001
Krotoszyn

Miejsce zespołowe:
V

X miejsce: Sławomir Osoba

uzyskał indeks na wydział technologii żywnoœści lub biotechnologii wybranej uczelni


Rok szkolny 1999/2000
Jarosław

Miejsce zespołowe:
VII

Nagroda za najlepszą znajomoœść Gospodarki Mięsnej”