Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego
im. J. Rymera - I Wojewody Śląskiego
w Katowicach

  • zdjęcie promujące zawód przetwórca mięsa
  • zdjęcie promujące zawód technik weterynarii
  • zdjęcie promujące zawód piekarz
  • zdjęcie promujące zawód technik technologii żywności
  • zdjęcie promujące zawód cukiernik

Turniej na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Piekarz


Turniej na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Piekarz

jest turniejem trójstopniowym. Biorą w nim udział uczniowie klas trzecich szkół branżowych I stopnia (dawniej zasadniczych szkół zawodowych) w zawodzie cukiernik. Tematyka turnieju obejmuje wiadomości teoretyczne i umiejętności praktyczne w zakresie przedmiotów zawodowych poszerzone o literaturę zawodową. W części praktycznej uczestnicy muszą wykazać się umiejętnością:

  • organizacji i higieny pracy,
  • wykonywania wyrobów piekarskich,
  • wykonania oceny organoleptycznej,
  • prezentacji wyrobów.

Rok szkolny 2012/2013

Bartłomiej Rataj

III miejsce w etapie wojewódzkim


Rok szkolny 2011/2012

Rafał Szawarski

III miejsce w etapie wojewódzkim

Arkadiusz Wadas

VIII miejsce w etapie wojewódzkim


Rok szkolny 2010/2011

Sebastian Gołdyœś

V miejsce w Turnieju Ogólnopolskim
I miejsce w etapie wojewódzkim

Dariusz Krasucki

IX miejsce w etapie wojewódzkim


Rok szkolny 2009/2010

Robert Marniok

XIII miejsce w etapie wojewódzkim

 


Rok szkolny 2008/2009

Aleksandra Chwinda

IV miejsce w Turnieju Ogólnopolskim
I miejsce w etapie wojewódzkim

Dawid Kaczmarek

VI miejsce w etapie wojewódzkim


Rok szkolny 2006/2007

Tomasz Synowiec

VI miejsce w etapie wojewódzkim

Kamil Newiak

VII miejsce w etapie wojewódzkim

 


Rok szkolny 2000/2001

Jan Puchalski

IV miejsce w etapie wojewódzkim

 


Rok szkolny 1999/2000

Łukasz Gryzka

VI miejsce w etapie wojewódzkim

 


Rok szkolny 1998/1999

Sławomir Kaczmarek

VI miejsce w etapie wojewódzkim

 


Rok szkolny 1997/1998

Tomasz Szczyrba

I miejsce w etapie wojewódzkim