Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego
im. J. Rymera - I Wojewody Śląskiego
w Katowicach

  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo

Stypendium Prezesa Rady Ministrów


Stypendium Prezesa Rady Ministrów

może być przyznane uczniowi szkoły dla młodzieży, której ukończenie umożliwia uzyskanie œświadectwa dojrzałoœści.
Nagrodę tę przyznaje się uczniowi, który

  • otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole œśrednią ocen,
  • lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre.

Stypendium przyznaje się jednemu uczniowi danej szkoły na okres od wrzeœśnia do czerwca w danym roku szkolnym.


Rok szkolny 2018/2019

Natalia Olszewska klasa IV b


Rok szkolny 2017/2018

Natalia Olszewska klasa III b


Rok szkolny 2016/2017

Natalia Olszewska klasa II b


Rok szkolny 2015/2016

Weronika Wysocka klasa IV a

 


Rok szkolny 2014/2015

Weronika Wysocka klasa III a


Rok szkolny 2013/2014

Weronika Wysocka klasa II a

 


Rok szkolny 2012/2013

Weronika Wysocka klasa I a


Rok szkolny 2011/2012

Weronika Wocławek klasa II a

 


Rok szkolny 2010/2011

Anna Centarzyńska klasa II a


Rok szkolny 2009/2010

Anna Centarzyńska klasa I a

 


Rok szkolny 2008/2009

Barbara Soja klasa IV b

 


Rok szkolny 2007/2008

Monika Stoszek klasa IV b


Rok szkolny 2006/2007

Monika Stoszek klasa III b


Rok szkolny 2005/2006

Małgorzata Zarzeczna klasa IV b

 


Rok szkolny 2004/2005

Natalia Olszewska klasa II a

 


Rok szkolny 2003/2004

Agnieszka Cichoń klasa V c

 


Rok szkolny 2002/2003

Izabela Wojtaœś klasa V c
Elżbieta Kaczmarek klasa III tz

 


Rok szkolny 2001/2002

Izabela Wojtaœś klasa IV c
Anna Wiœniewska klasa II tz