Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego
im. J. Rymera - I Wojewody Śląskiego
w Katowicach

  • zdjęcie promujące zawód przetwórca mięsa
  • zdjęcie promujące zawód technik weterynarii
  • zdjęcie promujące zawód piekarz
  • zdjęcie promujące zawód technik technologii żywności
  • zdjęcie promujące zawód cukiernik

Ogólnopolski Turniej Przetwórstwa Mięsa


Ogólnopolski Turniej Przetwórstwa Mięsa

jest turniejem trójstopniowym. Biorą w nim udział uczniowie klas trzecich zasadniczych szkół zawodowych oraz inne osoby uczące się zawodu wędliniarz (dawniej rzeźnik-wędliniarz). Tematyka turnieju obejmuje wiadomości teoretyczne i umiejętności praktyczne w zakresie przedmiotów zawodowych poszerzone o literaturę zawodową. W części praktycznej uczestnicy muszą wykazać się umiejętnością:

  • doboru odzieży odpowiednio do wylosowanego zadania,
  • rozróżniania, klasyfikacji mięsa, określania jego przydatności produkcyjnej i handlowej,
  • znajomości osłonek, przypraw i innych dodatków do mięsa i jego przetworów,
  • wykonania oceny organoleptycznej wyrobu gotowego,
  • ekspozycji towaru do sprzedaży.

Rok szkolny 2006/2007

Adam Swadźba

VI miejsce w Turnieju Ogólnopolskim

 


Rok szkolny 2001/2002

Michał Zając

II miejsce w Turnieju Ogólnopolskim

Łukasz Gara

III miejsce w Turnieju Ogólnopolskim

 


Rok szkolny 2000/2001

Krzysztof Nocoń

I miejsce w Turnieju Ogólnopolskim

Mariusz Januszek

V miejsce w Turnieju Ogólnopolskim

Krzysztof Drąg

IX miejsce w Turnieju Ogólnopolskim

 


Rok szkolny 1999/2000

Michał Szczyśniak

IV miejsce w Turnieju Ogólnopolskim

Krystian Skaliński

IX miejsce w Turnieju Ogólnopolskim