Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego
im. J. Rymera - I Wojewody Śląskiego
w Katowicach

  • zdjęcie promujące zawód przetwórca mięsa
  • zdjęcie promujące zawód technik weterynarii
  • zdjęcie promujące zawód piekarz
  • zdjęcie promujące zawód technik technologii żywności
  • zdjęcie promujące zawód cukiernik

Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym
Komisji Europejskiej w ramach programu
„Uczenie się przez całe życie”

„Wielokulturowy rodowód przetwórstwa spożywczego w Andaluzji”


Grenada w Hiszpanii - 2012/2013

Tym razem przygoda z programem Leonardo da Vinci przywiodła uczniów naszej szkoły do Grenady - historycznego miasta w hiszpańskiej Andaluzji.
Miejscami praktyk były ciastkarnie, piekarnie i firma przetwórstwa mięsa. W czasie trwania stażu uczestnicy zapoznali się z organizacją produkcji żywności w firmach hiszpańskich, z asortymentem i przebiegiem produkcji, a także z zasadami zaopatrzenia, magazynowania, kontroli jakości i metodami promocji wyrobów stosowanymi w firmach stażowych. Hiszpańskie produkty spożywcze odbiegają w dużym stopniu od wyrobów wytwarzanych w Polsce. Uczniowie mogli więc nie tylko udoskonalić swoje umiejętności, ale także nauczyć się wielu nowości, większość z nich można byłoby z powodzeniem przenieść na rynek polski. Ale projekt stażowy to nie tylko praca – uczniowie mieli okazję pospacerować po górzystych okolicach Grenady, byli w klubie flamenco na pokazie tego tańca oraz na wycieczce w Sewilli, gdzie obejrzeli katedrę, złotą wieżę, Alcazar i arenę corridy. Po zakończeniu stażu każdy uczestnik zdał egzamin z zakresu wiedzy zawodowej oraz otrzymał certyfikaty potwierdzające odbycie praktyk w firmach hiszpańskich. Poza tym pracodawcy przygotowali listy referencyjne, a w jednym przypadku nawet specjalne dyplomy. Podsumowaniem pobytu w Adaluzji może być przysłowie hiszpańskie "Kto nie widział Grenady, niczego nie widział".