Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego
im. J. Rymera - I Wojewody Śląskiego
w Katowicach

  • zdjęcie promujące zawód przetwórca mięsa
  • zdjęcie promujące zawód technik weterynarii
  • zdjęcie promujące zawód piekarz
  • zdjęcie promujące zawód technik technologii żywności
  • zdjęcie promujące zawód cukiernik

Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym
Komisji Europejskiej w ramach programu Erasmus+

„Praktyki zagraniczne drogą do sukcesu zawodowego absolwentów szkoły”


Mallow w Irladii - 2014/2015

Po raz pierwszy w historii szkoły udział w programie dotyczył nie tylko uczniów branży spożywczej, ale także techników weterynarii – stażyści wyjechali do Mallow, irlandzkiego miasta z bardzo dobrze rozwiniętym tu przemysłem spożywczym, a także z licznymi stadami zwierząt hodowlanych, głównie bydła i owiec. Uczniowie kształcący się w zawodach spożywczych odbywali praktyki w piekarniach, a także cukierniach, choć w tym ostatnim przypadku były to głównie zakłady gastronomiczne – kawiarnie i restauracje, w których prowadzono także wypiek ciast i produkcję deserów. Natomiast miejsca praktyk techników weterynarii były mocno zróżnicowane: Donkey Sanctuary – międzynarodowa organizacja, która ma na celu ochronę i opiekę nad osłami i mułami na całym świecie, Pauline’s Rescue – miejsce, w którym ludzie całe swoje życie poświęcają na ratowanie zwierząt (m.in. psów, koni, osłów uratowanych przed ludzkim okrucieństwem). Jedna z dziewcząt pracowała w typowej klinice weterynaryjnej (pomagała w badaniach, profilaktyce i zabiegach), dwie osoby pracowały z terenowymi lekarzami weterynarii – odwiedzali okoliczne farmy, stajnie i gospodarstwa, podczas tych wizyt mieli okazję uczestniczyć w zabiegach, szczepieniach, odbieraniu porodów. Kolejnym miejscem praktyk była instytucja o profilu zbliżonym do naszej Inspekcji Weterynaryjnej – do zadań praktykantek należało wizytowanie farm krów mlecznych. W trakcie tych wizyt pobierano próbki mleka i obornika, aby móc następnie określić wydajność i zdrowotność zwierząt.
A poza pracą… Jeden dzień uczniowie spędzili w Dublinie, kolejny – w przepięknych jaskiniach i okolicznych ruinach zamków. Niesamowitym przeżyciem był udział w paradzie podczas obchodów Dnia Św. Patryka!
Oprócz umiejętności zawodowych, nie do przecenienia są także zdobyte przez uczniów umiejętności językowe oraz kształtowanie asertywności i pewności siebie.