Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego
im. J. Rymera - I Wojewody Śląskiego
w Katowicach

  • zdjęcie promujące zawód przetwórca mięsa
  • zdjęcie promujące zawód technik weterynarii
  • zdjęcie promujące zawód piekarz
  • zdjęcie promujące zawód technik technologii żywności
  • zdjęcie promujące zawód cukiernik

Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym
Komisji Europejskiej w ramach programu
„Uczenie się przez całe życie”

„Żywność regionalna i tradycyjna częścią europejskiego dziedzictwa kulturowego”


Rimini we Włoszech - 2011/2012

Wiodącym tematem naszego stażu w Rimini była włoska żywność regionalna i tradycyjna. W przetwórstwie spożywczym o charakterze tradycyjnym i regionalnym stawia się na wyjątkowość smaku, sprawdzone receptury i metody oraz surowce najwyższej jakości. Uczestnicy projektu nauczyli się, w jaki sposób produkowane są niektóre wyroby tradycyjne i regionalne. Miejscami praktyk były ciastkarnie, piekarnie i zaplecza specjalistycznych sklepów mięsnych.
Był też czas na kulturę i rozrywkę – uczniowie uczestniczyli w wycieczce do Florencji, gdzie zwiedzili najsłynniejsze miejsca, takie jak: katedra Santa Maria del Fiore, Most Złotników oraz Galeria „Uffizio” z prawdziwymi dziełami sztuki Leonarda da Vinci, Michała Anioła, Rafaela, Botticellego czy Tycjana. Byli też w San Marino – maleńkim kraju po wschodniej stronie wielkich Apeninów. Niesamowitą przygodą był wyjazd do Wenecji – pięknego miasta zbudowanego na wodzie.
Pracodawcy, u których odbywały się praktyki, wysoko ocenili umiejętności, pracowitość i wiedzę fachową stażystów, czego potwierdzeniem były listy referencyjne, które otrzymali wszyscy uczestnicy. Ważnym potwierdzeniem wiedzy, kwalifikacji i kompetencji zdobytych przez uczniów w czasie stażu jest także otrzymany przez uczestników dokument Europass Mobilność, wydany w dwóch językach: polskim i angielskim. Wiedza i umiejętności nabyte w czasie stażu, a także formalne potwierdzenie kwalifikacji na pewno ułatwią w przyszłości znalezienie dobrej pracy przez uczestników projektu.