Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego
im. J. Rymera - I Wojewody Śląskiego
w Katowicach

  • zdjęcie promujące zawód przetwórca mięsa
  • zdjęcie promujące zawód technik weterynarii
  • zdjęcie promujące zawód piekarz
  • zdjęcie promujące zawód technik technologii żywności
  • zdjęcie promujące zawód cukiernik

Projekt World Talks


Przez tydzień (kwiecień 2017)

gościliśmy w szkole wolontariuszkę z Chin Menglin Huang (Lemon), która w ramach międzynarodowego projektu World Talks, prowadziła warsztaty językowe i prezentowała kulturę swojego kraju. Warsztaty prowadzone były w języku angielskim i miały na celu przybliżyć młodym ludziom problemy współczesnego świata, przełamać stereotypy i budować ich otwartość. Projektowi patronuje międzynarodowa organizacja studencka AIESEC działająca przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach.
W trakcie pobytu Lemon w naszej szkole mieliśmy również czas na chwilę relaksu – mwspólnie wybraliśmy się do kina, na warsztatach cukierniczych uczyliśmy się sporządzać faworki, zgłębialiśmy również tajniki anatomii zwierząt, a na zajęciach sportowych rozwijaliśmy naszą sprawność fizyczną. Ten wspólnie spędzony czas był znakomitą okazją do pogłębienia umiejętności językowych oraz interpersonalnych.