Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego
im. J. Rymera - I Wojewody Śląskiego
w Katowicach

  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo


Terminarz egzaminów z kwalifikacji

Formuła 2012

w roku szkolnym 2019/20 dotyczy klas IV i absolwentów

zawód: technik technologii żywności

T.3. Produkcja wyrobów piekarskich
lub T.4. Produkcja wyrobów cukierniczych

Po II semestrze klasy III

T.16. Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych

Po I semestrze klasy IV


zawód: technik weterynarii

R.9. Prowadzenie chowu, hodowli i inseminacji zwierząt

Po II semestrze klasy II

R.10. Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu usług weterynaryjnych

Po II semestrze klasy III

R.11. Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu realizacji zadań inspekcji weterynaryjnej

Po I semestrze klasy IV


zawód: piekarz

T.3. Produkcja wyrobów piekarskich

Po II semestrze klasy III


zawód: cukiernik

T.4. Produkcja wyrobów cukierniczych

Po II semestrze klasy III


Formuła 2017

w roku szkolnym 2019/20 dotyczy klas II i III

zawód: technik technologii żywności

TG.3. Produkcja wyrobów piekarskich
lub TG.4. Produkcja wyrobów cukierniczych

Po II semestrze klasy III

TG.17. Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych

Po I semestrze klasy IV


zawód: technik weterynarii

RL.10. Prowadzenie chowu i inseminacji zwierząt

Po II semestrze klasy II

RL.11. Wykonywanie czynności pomocniczych w zakresie usług weterynaryjnych oraz kontroli i nadzoru weterynaryjnego.

Po I semestrze klasy IV


zawód: piekarz

TG.3. Produkcja wyrobów piekarskich

Po II semestrze klasy III


zawód: cukiernik

TG.4. Produkcja wyrobów cukierniczych

Po II semestrze klasy III