Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego
im. J. Rymera - I Wojewody Śląskiego
w Katowicach

  • zdjęcie promujące zawód przetwórca mięsa
  • zdjęcie promujące zawód technik weterynarii
  • zdjęcie promujące zawód piekarz
  • zdjęcie promujące zawód technik technologii żywności
  • zdjęcie promujące zawód cukiernik

Wolontariat


W naszej szkole wolontariat istnieje od zawsze,

jednak od 2009 roku działamy w formie zorganizowanej. Opiekunem wolontariatu od tamtej pory aż do dnia dzisiejszego jest p. Izabela Skąpska, która co rusz wynajduje dla nas nowe sposoby zaangażowania oraz pomocy innym.

Nasza zorganizowana grupa Wolontariatu w latach 2009 – 2014 prowadziła swoją działalność w Szopienickim Ośrodku Szkolno-Wychowawczym. Przez 5 lat najmłodszym czytaliśmy bajki, organizowaliśmy przedstawienia, rysowaliśmy czy otaczaliśmy opieką podczas zabawy, a starszym pomagaliśmy w nauce, pracach domowych i rozmawialiśmy.

Od 2012 roku nieprzerwanie działamy w Szpitalu Geriatrycznym im .Jana Pawła II w Katowicach Szopienicach. Tam przewodzi nam p. Lidia Kasperczyk. Chęć pomagania starszym, schorowanym osobom to piękna idea realizowana przez młodzież. Oprócz cotygodniowych wizyt w szpitalu nasi wolontariusze podejmowali wiele inicjatyw. Były to koncerty, a zwłaszcza przepiękny koncert kolęd, wizyty Mikołaja w dniu 6 grudnia, dostarczanie bezpłatne czasopism "Angora" i" Rożdzień", opracowywanie na bieżąco gazetek tematycznych o zdrowiu i sposobie odżywiania osób starszych. Zadbali również o wystrój świąteczny szpitala dostarczając choinkę oraz własnoręcznie ubierając ją w pozyskane ozdoby choinkowe. Wyłoniona w konkursie szkolnym i darowana szopka również sprawiła wiele radości chorym. A jak smakowało podopiecznym szpitala ciasto upieczone przez młodzież i przekazane celem "osłodzenia szpitalnego życia"! Pomysłów na tegoroczny wolontariat jest wiele. Szpital rozbudował się i wypiękniał, ale nadal w salach przebywają nasze "babcie i dziadkowie" witający chętnie uśmiechem wchodzących wolontariuszy.

Niezależnie od wszystkiego staramy się uczestniczyć we wszelakich akcjach noszących pomoc, w czym wspiera nas personel szkoły oraz nauczyciele, a w szczególności p. Agata Cegieła, p. Jolanta Rogulska-Panczykowska i p. Anna Kuczyńska. Każdy może przyjść i zaproponować akcję, w której moglibyśmy wziąć udział. Regularnie uczestniczymy w „Górze Grosza”, „Szlachetnej Paczce”, „Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy”, a także uczestniczymy we wszelkiego rodzaju zbiórkach, np.: piórników dla akcji „Piórniki dla Afryki”, książek dla Domów Dziecka i Świetlic Środowiskowych czy nakrętek dla potrzebujących zwierząt i dzieci, oraz niejednokrotnie już organizowaliśmy zbiórki pieniędzy m.in. ze sprzedaży ciastek. Współpracujemy również ze stowarzyszeniem „Mocni Razem”, (m.in. w projekcie „Zostań Korepetytorem”), Hospicjum Cordis , Hospicjum im. św. Franciszka.