Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego
im. J. Rymera - I Wojewody Śląskiego
w Katowicach

 • zdjęcie promujące zawód przetwórca mięsa
 • zdjęcie promujące zawód technik weterynarii
 • zdjęcie promujące zawód piekarz
 • zdjęcie promujące zawód technik technologii żywności
 • zdjęcie promujące zawód cukiernik

„Jem zdrowo – jem z głową”


Innowacja „Jem zdrowo – jem z głową”

jest odpowiedzią na potrzeby, pytania uczniów: co jest zdrowsze?, czy taki produkt naprawdę może zaszkodzić?, dlaczego tego nie należy jeść…?, czy to prawda, że…?

Młodzi ludzie zarzucani są reklamami żywności, napojów, słodyczy, radami dotyczącymi eliminowania niektórych składników z diety – uważam, że warto wskazać im drogę do racjonalnego odżywiania, podnieść ich świadomość, umiejętność dokonywania rozsądnego wyboru.

Zajęcia odbywające się w zakresie innowacji mają składać się z kilku etapów:

 • Prawda czy mit?
 • Czym ugasić pragnienie?
 • Co to takiego…?
 • Z czego powstaje…?
 • Naj…
 • Czy warto unikać…?

Każdy uczeń, który będzie uczestniczył w zajęciach uzyska certyfikat ukończenia zajęć wraz z oceną. Ocena z dodatkowych zajęć edukacyjnych w ramach innowacji pedagogicznej „Jem zdrowo – jem z głową” zostanie wpisana również na świadectwa szkolne (ukończenia klasy drugiej oraz ukończenia szkoły). Dodatkową motywacją będzie zdrowa rywalizacja – uczeń, który po wszystkich etapach zdobędzie najwyższą liczbę punktów otrzyma nagrodę rzeczową.

Uczestnicy: chętni uczniowie klas IIA i II B.

Prowadząca: mgr Anna Kuczyńska