Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego
im. J. Rymera - I Wojewody Śląskiego
w Katowicach

  • zdjęcie promujące zawód przetwórca mięsa
  • zdjęcie promujące zawód technik weterynarii
  • zdjęcie promujące zawód piekarz
  • zdjęcie promujące zawód technik technologii żywności
  • zdjęcie promujące zawód cukiernik

Druki szkolne dla rodziców


Podanie o wydanie duplikatu legitymacjipobierz plik .doc
Podanie o wydanie duplikatu świadectwapobierz plik .doc
Deklaracja uczestnictwa w zajęciach z religii
Druk dla rodzica
pobierz plik .doc
Rezygnacja z ubezpieczenia
Druk dla rodzica
pobierz plik .doc
Wniosek o zwolnienie z nauki drugiego języka obcegopobierz plik .doc
Wniosek o zwolnienie z zajęć wychowania fizycznegopobierz plik .doc
Zwolnienie z zajęć wychowania fizycznegopobierz plik .doc