Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego
im. J. Rymera - I Wojewody Śląskiego
w Katowicach

  • zdjęcie promujące zawód przetwórca mięsa
  • zdjęcie promujące zawód technik weterynarii
  • zdjęcie promujące zawód piekarz
  • zdjęcie promujące zawód technik technologii żywności
  • zdjęcie promujące zawód cukiernik


Akcja Komórkomania – prelekcja
23 listopada 2018


 

Niedawno nasza szkoła przystąpiła do programu Komórkomania zorganizowanego przez Fundację DKMS, która działa w Polsce od 2008 roku jako niezależna organizacja pożytku publicznego, w oparciu o decyzję Ministra Zdrowia i jest największym Ośrodkiem Dawców Szpiku w kraju. Dziś p. prof. Anna Kuczyńska – koordynator akcji – przeprowadziła dla uczniów prelekcję dotyczącą dawstwa szpiku. Misją Fundacji DKMS jest znalezienie Dawcy dla każdego Pacjenta chorującego na nowotwór krwi, potrzebującego przeszczepienia krwiotwórczych komórek macierzystych. Dla wielu chorych jedyną szansą na życie jest przeszczepienie komórek macierzystych z krwi lub szpiku od Dawcy niespokrewnionego.
Jednak co piąty polski Pacjent nie może znaleźć swojego Dawcy, dlatego tak ważne jest, aby do grona potencjalnych Dawców krwiotwórczych komórek macierzystych dołączały nowe osoby gotowe do podzielenia się cząstką siebie.
Wszystkich chętnych i gotowych do zarejestrowania się w bazie potencjalnych dawców zapraszamy w środę - 28 listopada w godzinach 8.00 – 12.00 do świetlicy szkolnej – czekamy na Was!!!

 


Galeria zdjęć
Akcja Komórkomania – prelekcja
23 listopada 2018