Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego
im. J. Rymera - I Wojewody Śląskiego
w Katowicach

  • zdjęcie promujące zawód przetwórca mięsa
  • zdjęcie promujące zawód technik weterynarii
  • zdjęcie promujące zawód piekarz
  • zdjęcie promujące zawód technik technologii żywności
  • zdjęcie promujące zawód cukiernik


„100 – lecie Wojskowej Służby Weterynaryjnej 1918- 2018”
17 października 2018


 

W związku z rocznicą 100-lecia odzyskania przez Rzeczpospolitą Polską niepodległości, społeczność szkolna Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego zorganizowała wystawę 100– lecie Wojskowej Służby Weterynaryjnej 1918- 2018”.
Uroczystość swoją obecnością zaszczyciło grono wspaniałych gości, a wśród nich: p.Grażyna Burek – zastępca Naczelnika Wydziału Edukacji i Sportu UM Katowice, która odczytała list od dr. Marcina Krupy – Prezydenta Miasta Katowice, p.Renata Habryka – starszy Wizytator Kuratorium Oświaty, p.Tomasz Rokicki – radny Miasta Katowice, płk lek. wet. Dariusz Jackowski – Inspektor Weterynaryjny Wojska Polskiego, mjr Zbigniew Strzyżywój - Burzyński – przewodniczący Rady Małopolskiego Klubu Rekreacji i Turystyki Konnej, Stefan Krzeszowski - Kania – przedstawiciel Rady Małopolskiego Klubu Rekreacji i Turystyki Konnej, Piotr Kulczyna – leśniczy z Nadleśnictwa Rybnik, pisarz, podróżnik, dyrektorzy zaprzyjaźnionych szkół, przedstawiciel Miejskiej Biblioteki Publicznej Filia 19, przedstawiciel Miejskiego Domu Kultury „Szopienice-Giszowiec” oraz przedstawiciele Rady Rodziców.
Pani Dyrektor mgr Bożena Zając powitała szanownych gości, a następnie odczytała list od p. Michała Wójcika – Sekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości. Po uroczystym rozpoczęciu goście, przy pięknie zinterpretowanych przez uczniów z klas IIA i IVA (bardzo dziękujemy Uli, Julce, Patrycji, Julii, Klaudii, Wiktorii, Jakubowi, Kamilowi, Pawłowi, Tomkowi i Marcelowi) piosenkach z lat dwudziestych – m.in. „Lata dwudzieste lata trzydzieste”, „Już taki jestem zimny drań”, „Miłość Ci wszystko wybaczy”, „Baby ach te baby!”– mieli okazję spróbować fantastycznych wypieków przygotowanych przez młodzież w ramach konkursu „Okazjonalne wypieki – 100 lat niepodległości”. Wszyscy goście zostali również poczęstowani przepysznym tortem, który otrzymaliśmy w prezencie od p. Jana Szmajducha – właściciela Piekarni Cukierni w Orzeszu – bardzo, bardzo dziękujemy!!!
Po degustacji,główny organizator dzisiejszego dnia – dr n. wet. Wojciech Lietz zaprosił gości do obejrzenia przygotowanej przez siebie wystawy, a następnie z ogromną pasją i zaangażowaniem przedstawił historię służby weterynaryjnej w Rzeczpospolitej Polskiej.

list Prezydenta Miasta Katowice

list Sekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości

 


Galeria zdjęć
„100 – lecie Wojskowej Służby Weterynaryjnej 1918- 2018”
17 października 2018


 
.
.