Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego
im. J. Rymera - I Wojewody Śląskiego
w Katowicach

  • zdjęcie promujące zawód przetwórca mięsa
  • zdjęcie promujące zawód technik weterynarii
  • zdjęcie promujące zawód piekarz
  • zdjęcie promujące zawód technik technologii żywności
  • zdjęcie promujące zawód cukiernik

Nasz adres


Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego
ul. Ks. b-pa Herberta Bednorza 15
40-384 Katowice
tel. 256-94-69, 351-82-20
e-mail: sekretariat@zsps.szkola.pl

W sprawie skarg i wniosków dyrektor szkoły przyjmuje
w każdą środę i piątek w godzinach 11:00-12:00 i 15:00-16:00