Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego
im. J. Rymera - I Wojewody Śląskiego
w Katowicach

  • zdjęcie promujące zawód przetwórca mięsa
  • zdjęcie promujące zawód technik weterynarii
  • zdjęcie promujące zawód piekarz
  • zdjęcie promujące zawód technik technologii żywności
  • zdjęcie promujące zawód cukiernik


Dodatkowe dni wolne od nauki w roku szkolnym 2020/2021


 

STYCZEŃ

11.01.2021
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - część praktyczna. Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych


MAJ

4-5-6.05.2021
Pisemne egzaminy maturalne z j. polskiego, matematyki, j. angielskiego. Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych


CZERWIEC

4.06.2021
Dzień wolny po dniu Bożego Ciała