Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego
im. J. Rymera - I Wojewody Śląskiego
w Katowicach

  • zdjęcie promujące zawód przetwórca mięsa
  • zdjęcie promujące zawód technik weterynarii
  • zdjęcie promujące zawód piekarz
  • zdjęcie promujące zawód technik technologii żywności
  • zdjęcie promujące zawód cukiernik


Dodatkowe dni wolne od nauki w roku szkolnym 2021/2022


 

LISTOPAD

12.11.2021
Dzień wolny po Narodowym Święcie Niepodległości


MAJ

2.05.2022
Dzień wolny przed Świętem Konstytucji 3 Maja

4-5-6.05.2022
Pisemne egzaminy maturalne z j. polskiego, matematyki, j. angielskiego. Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych


CZERWIEC

17.06.2022
Dzień wolny po dniu Bożego Ciała