Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego
im. J. Rymera - I Wojewody Śląskiego
w Katowicach

  • zdjęcie promujące zawód przetwórca mięsa
  • zdjęcie promujące zawód technik weterynarii
  • zdjęcie promujące zawód piekarz
  • zdjęcie promujące zawód technik technologii żywności
  • zdjęcie promujące zawód cukiernik


Dodatkowe dni wolne od nauki w roku szkolnym 2022/2023


 

PAŹDZIERNIK

31.10.2022
Dzień wolny przed Dniem Wszystkich Świętych


MAJ

2.05.2023
Dzień wolny przed Świętem Konstytucji 3 Maja

4-5-8.05.2023
Pisemne egzaminy maturalne z j. polskiego, j. angielskiego, matematyki. Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych


CZERWIEC

9.06.2023
Dzień wolny po dniu Bożego Ciała