Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego
im. J. Rymera - I Wojewody Śląskiego
w Katowicach

  • zdjęcie promujące zawód przetwórca mięsa
  • zdjęcie promujące zawód technik weterynarii
  • zdjęcie promujące zawód piekarz
  • zdjęcie promujące zawód technik technologii żywności
  • zdjęcie promujące zawód cukiernik

Egzamin zawodowy - rok szkolny 2020/2021


WAŻNE

Informacja dla zdających egzaminy zawodowe w sesji zimowej 2021

Wytyczne dla zdających egzamin zawodowy sesji zimowej (styczeń –luty) 2021 r. w związku z pandemią Covid-19