Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego
im. J. Rymera - I Wojewody Śląskiego
w Katowicach

  • zdjęcie promujące zawód przetwórca mięsa
  • zdjęcie promujące zawód technik weterynarii
  • zdjęcie promujące zawód piekarz
  • zdjęcie promujące zawód technik technologii żywności
  • zdjęcie promujące zawód cukiernik


Harmonogram spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2022/2023


 

WRZESIEŃ

14.09.2022
Spotkanie rodziców klas I, II, III i IV:
klasy I technikum i branżowej szkoły I stopnia – spotkanie z dyrektorem szkoły godz. 17.00
spotkania z wychowawcami pozostałych klas - godz. 17:00
Rada Rodziców –godz. 18:00


GRUDZIEŃ

14.12.2022
Spotkanie z wychowawcami klas I - IV – godz. 17.15


LUTY

8.02.2023
Spotkanie wychowawców z rodzicami godz. 17:00
Posiedzenie Prezydium Rady Rodziców godz. 18:00


KWIECIEŃ

26.04.2023
Spotkanie wychowawców klas IV z rodzicami godz. 17:00


MAJ

26.05.2022
Spotkanie wychowawców z rodzicami godz. 17:00
Posiedzenie Prezydium Rady Rodziców godz. 18:00