Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego
im. J. Rymera - I Wojewody Śląskiego
w Katowicach

  • zdjęcie promujące zawód przetwórca mięsa
  • zdjęcie promujące zawód technik weterynarii
  • zdjęcie promujące zawód piekarz
  • zdjęcie promujące zawód technik technologii żywności
  • zdjęcie promujące zawód cukiernik


Harmonogram spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2020/2021


 

WRZESIEŃ

16.09.2020
Spotkanie rodziców klas I, II, III i IV:
klasy I technikum i branżowej szkoły I stopnia – spotkanie stacjonarne z dyrektorem szkoły godz. 17.00
(kl. I a – godz. 17:00 świetlica; kl. I cp – godz. 17:15 sala nr 6)
spotkania z wychowawcami pozostałych klas online - między godz. 17:00 a 18:30


LISTOPAD

18.11.2020
Konsultacje indywidualne z rodzicami uczniów – godz. 17.00-19.00 online


GRUDZIEŃ

2.12.2020
Spotkanie z wychowawcami klas I - IV – godz. 17.15
Spotkanie z wychowawcami klas I - IV – godz. 18.00


STYCZEŃ

27.01.2021
Konsultacje indywidualne
Spotkanie wychowawców z rodzicami
Posiedzenie Prezydium Rady Rodziców

W związku ze zmianą organizacji roku szkolnego zebrania zostały przesunięte na 3.02.2021


LUTY

3.02.2021
Spotkanie wychowawców z rodzicami godz. 17:00
Posiedzenie Prezydium Rady Rodziców godz. 18:00


MARZEC

17.03.2021
Konsultacje indywidualne


KWIECIEŃ

23.04.2021
Spotkanie wychowawców klas IV z rodzicami


CZERWIEC

9.06.2021
Konsultacje indywidualne
Spotkanie wychowawców z rodzicami
Posiedzenie Prezydium Rady Rodziców