Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego
im. J. Rymera - I Wojewody Śląskiego
w Katowicach

  • zdjęcie promujące zawód przetwórca mięsa
  • zdjęcie promujące zawód technik weterynarii
  • zdjęcie promujące zawód piekarz
  • zdjęcie promujące zawód technik technologii żywności
  • zdjęcie promujące zawód cukiernik


Harmonogram spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2023/2024


 

WRZESIEŃ

13.09.2023
Spotkanie rodziców z wychowawcami:
godz. 16.30 – świetlica - spotkanie rodziców uczniów klas Ia, Ib, Icp z dyrektorem szkoły
godz. 17.00 - spotkania rodziców wszystkich klas z wychowawcami
godz. 18.00 - Rada Rodziców – sala 54


LISTOPAD

15.11.2023
Konsultacje indywidualne wszystkich nauczycieli 16:30
Spotkanie wychowawców z rodzicami uczniów klas I - IV - godz. 17:30


GRUDZIEŃ

13.12.2023
Konsultacje indywidualne wszystkich nauczycieli 16:30
Spotkania z wychowawcami klas V - godz. 17:30


STYCZEŃ

24.01.2024
Spotkanie wychowawców z rodzicami - 17:00
Posiedzenie Prezydium Rady Rodziców - 18:00


MARZEC

13.03.2024
Konsultacje indywidualne godz. 16:30
Zebrania z rodzicami godz. 17:00


KWIECIEŃ

24.04.2024
Spotkanie wychowawców klas V z rodzicami godz. 17:00


MAJ

22.05.2024
Konsultacje indywidualne: 16:00-17:00
Spotkanie wychowawców z rodzicami godz. 17:00