Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego
im. J. Rymera - I Wojewody Śląskiego
w Katowicach

  • zdjęcie promujące zawód przetwórca mięsa
  • zdjęcie promujące zawód technik weterynarii
  • zdjęcie promujące zawód piekarz
  • zdjęcie promujące zawód technik technologii żywności
  • zdjęcie promujące zawód cukiernik


Udział młodzieży w Uroczystym Pogrzebie JE arcybiskupa Szczepana Wesołego
10 września 2018


 

Nasz nowy poczet sztandarowy: Kuba i Kamil z klasy IIA oraz Marta, Monika, Wiktoria i Bianka z klasy IA wziął udział w uroczystym pogrzebie arcybiskupa Szczepana Wesołego w Katedrze Chrystusa Króla w Katowicach. Eucharystię pogrzebową sprawował prymas Polski, arcybiskup gnieźnieński Wojciech Polak. Na uroczystość pożegnania zasłużonego księdza przybył niemal cały Episkopat (m.in. kardynał K. Nycz i kardynał St. Dziwisz).

Abp Szczepan Wesoły, 92 -letni duchowny, to jedna z najbardziej zasłużonych postaci polskiego Kościoła, szczególnie dla polskiej emigracji, której przez lata był duchowym opiekunem. Na spotkania z Polonusami przemierzył tysiące kilometrów. Wręcz mieszkał w samolocie, a jego majątek stanowiły dwie walizki. Przyjaźnił się z papieżem Janem Pawłem II, a jako duchownego i człowieka ukształtował go Sobór Watykański II. Pracował wtedy w biurze prasowym dla krajów słowiańskich. Urodził się w Katowicach stąd jego ostatnią wolą było by spoczął w rodzinnej ziemi - został pochowany w krypcie Kościoła św: Piotra i Pawła.

Arcybiskup Szczepan, to był biskup bez ziemi - miał jej, ile pokrywała jego stopa - mówił w homilii abp Wiktor Skworc, metropolita katowicki. - Był ciągle w drodze, nie odmawiał spotkań, rozmów, to był biskup na walizkach.