Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego
im. J. Rymera - I Wojewody Śląskiego
w Katowicach

  • zdjęcie promujące zawód przetwórca mięsa
  • zdjęcie promujące zawód technik weterynarii
  • zdjęcie promujące zawód piekarz
  • zdjęcie promujące zawód technik technologii żywności
  • zdjęcie promujące zawód cukiernik
logo projektu Pamięć81

„Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie
– 13 GRUDNIA 1981 - PAMIĘTAMY!”

Certyfikat


certyfikat dla Technikum nr 10 za realizację projektu Pamięć81