Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego
im. J. Rymera - I Wojewody Śląskiego
w Katowicach

  • zdjęcie promujące zawód przetwórca mięsa
  • zdjęcie promujące zawód technik weterynarii
  • zdjęcie promujące zawód piekarz
  • zdjęcie promujące zawód technik technologii żywności
  • zdjęcie promujące zawód cukiernik


Dodatkowe dni wolne od nauki w roku szkolnym 2023/2024


 

STYCZEŃ

9.01.2024
Egzamin zawodowy – część praktyczna
Dzień wolny dydaktyczno-wychowawczych


MAJ

2.05.2024
Dzień wolny przed Świętem Konstytucji 3 Maja

7-8-9.05.2024
Pisemne egzaminy maturalne z j. polskiego, j. angielskiego, matematyki. Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

31.05.2024
Dzień wolny po dniu Bożego Ciała


CZERWIEC

3.06.2024
Egzamin zawodowy - część praktyczna
Dzień wolny od zajęć dydaktycznych