Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego
im. J. Rymera - I Wojewody Śląskiego
w Katowicach

  • zdjęcie promujące zawód przetwórca mięsa
  • zdjęcie promujące zawód technik weterynarii
  • zdjęcie promujące zawód piekarz
  • zdjęcie promujące zawód technik technologii żywności
  • zdjęcie promujące zawód cukiernik

Wykaz obowiązkowych zajęć edukacyjnyh, z których oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym w Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego
im. J. Rymera I Wojewody Śląskiego w Katowicach
na rok szkolny 2024/2025
język polski, matematyka i dwa inne przedmioty:

Technikum nr 10
technik weterynarii – chemia, biologia,
technik technologii żywności – chemia, język angielski

Branżowa Szkoła I stopnia nr 7
chemia, biologia

Branżowa Szkoła II stopnia nr 4
chemia, język angielski