Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego
im. J. Rymera - I Wojewody Śląskiego
w Katowicach

  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo

Wykaz obowiązkowych zajęć edukacyjnyh, z których oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym w Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego
im. J. Rymera I Wojewody Śląskiego w Katowicach
na rok szkolny 2019/2020
język polski, język obcy, matematyka,
chemia lub biologia (przedmiot punktowany wyżej)