Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego
im. J. Rymera - I Wojewody Śląskiego
w Katowicach

  • zdjęcie promujące zawód przetwórca mięsa
  • zdjęcie promujące zawód technik weterynarii
  • zdjęcie promujące zawód piekarz
  • zdjęcie promujące zawód technik technologii żywności
  • zdjęcie promujące zawód cukiernik

Rada Rodziców


Rada Rodziców
przy Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego
ul. Ks. Bpa H. Bednorza 15,
40-384 Katowice
Santander Bank Polska
36 1090 2008 0000 0001 3340 9366