Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego
im. J. Rymera - I Wojewody Śląskiego
w Katowicach

  • zdjęcie promujące zawód przetwórca mięsa
  • zdjęcie promujące zawód technik weterynarii
  • zdjęcie promujące zawód piekarz
  • zdjęcie promujące zawód technik technologii żywności
  • zdjęcie promujące zawód cukiernik


Cyberprzestrzeń
2 grudnia 2019


 

Przewodnicząca szkoły wraz z panią pedagog uczestniczyły w niezwykle interesującej konferencji edukacyjnej nt. „Dej pozór na zagrożenia w cyberprzestrzeni” mającej na celu wyposażenie w wiedzę z zakresu zapobiegania ryzykownym zachowaniom w środowisku internetowym. Podjęte zagadnienia to m.in.: bezpieczeństwo podczas korzystania z usług sklepów internetowych, uprawnienia kupujących oraz zasady obowiązujące podczas zakupów przez internet. W dalszej części szczegółowo zostały omówione zasady umieszczaniem w sieci nieprzemyślanych treści i zdjęć oraz podstawowe zasady netykiety

czytaj więcej

 


Galeria zdjęć
Cyberprzestrzeń
2 grudnia 2019