Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego
im. J. Rymera - I Wojewody Śląskiego
w Katowicach

  • zdjęcie promujące zawód przetwórca mięsa
  • zdjęcie promujące zawód technik weterynarii
  • zdjęcie promujące zawód piekarz
  • zdjęcie promujące zawód technik technologii żywności
  • zdjęcie promujące zawód cukiernik


Uroczystość z okazji Święta Niepodległości
10 listopada 2021


 

Z okazji Narodowego Święta Niepodległości w naszej szkole odbył się uroczysty apel. Wydarzenie to rozpoczęła prelekcja na temat znaczenia żołnierskich piosenek przygotowana przez pana Wojciecha Lietza.
Pieśni patriotyczne mają szczególne znaczenie dla historii narodu. Historia Polski pełna jest dramatycznych momentów, które często znajdowały wyraz w pieśniach. Jednakże piosenki żołnierskie pełniły też inną funkcję – miały podtrzymywać strudzonych żołnierzy na duchu i umilać im czas, dlatego wśród patriotycznych utworów można odnaleźć także pieśni radosne.
Każda klasa zaśpiewała wybraną przez siebie pieśń. Podczas koncertu usłyszeliśmy zarówno podniosłe pieśni patriotyczne, jak i wesołe, marszowe piosenki.
Wspólne spotkanie zakończyło przemówienie pani dyrektor Bożeny Zając, która mówiła o potrzebie pielęgnowania pamięci o polskiej historii i podziękowała uczniom za piękny występ.

 


Galeria zdjęć
Uroczystość z okazji Święta Niepodległości
10 listopada 2021


 
dr Lietz w czasie prelekcji
uczniowie słuchający prelekcji
uczniowie słuchający prelekcji
uczniowie śpiewający piosenki na scenie
uczniowie śpiewający piosenki na scenie
uczniowie śpiewający piosenki na scenie
uczniowie śpiewający piosenki na scenie
uczniowie śpiewający piosenki na scenie
uczniowie śpiewający piosenki na scenie
uczniowie śpiewający piosenki na scenie
uczniowie śpiewający piosenki na sceniey