Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego
im. J. Rymera - I Wojewody Śląskiego
w Katowicach

  • zdjęcie promujące zawód przetwórca mięsa
  • zdjęcie promujące zawód technik weterynarii
  • zdjęcie promujące zawód piekarz
  • zdjęcie promujące zawód technik technologii żywności
  • zdjęcie promujące zawód cukiernik


Narodowe Czytanie
12 października 2022


 

Już po raz ósmy, tym razem w październiku, odbyło się Narodowe Czytanie Ballad Adama Mickiewicza. Wybrane zostały Ballady w związku z dwusetną rocznicą ich wydania - rok 2022 jest rokiem Romantyzmu Polskiego. W naszym czytelniczym zadaniu udział wzięli nauczyciele wraz z Panią Dyrektor oraz zaproszeni goście z Miejskiego Domu Kultury.

 


Galeria zdjęć
Narodowe Czytanie
12 października 2022


 
Uczniowie słuchają pani profesor z języka polskiego omawiającą życiorys  i twórczość Adama Mickiewicza pokazywaną na slajdach. Na planie drugim nauczyciele-lektorzy czekają na czytanie ballad. Na ścianie wyświetlana jest prezentacja
nauczyciele czytają ballady
nauczyciele czytają ballady
nauczyciele czytają ballady
 
nauczyciele czytają ballady