Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego
im. J. Rymera - I Wojewody Śląskiego
w Katowicach

  • zdjęcie promujące zawód przetwórca mięsa
  • zdjęcie promujące zawód technik weterynarii
  • zdjęcie promujące zawód piekarz
  • zdjęcie promujące zawód technik technologii żywności
  • zdjęcie promujące zawód cukiernik


11 grudnia 2023
Niecodzienna lekcja anatomii na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie


 

W tym dniu uczniowie klas 1a i 1b udali się na wycieczkę przedmiotową do Krakowa, której celem było poznanie tajników budowy szkieletu zwierząt.
Wycieczka rozpoczęła się od wykładu naukowego pt. "Tajemnice szkieletu zwierząt" na Wydziale Hodowli i Biologii Zwierząt Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Uczniowie dowiedzieli się, jak zbudowany jest szkielet kręgowców i jakie są jego funkcje. Wykład poprowadziła pani dr inż. Joanna Wojciechowska-Puchałka.
Po wykładzie uczniowie wzięli udział w warsztatach, mając okazję nie tylko oglądać, ale także dotknąć eksponaty. Poznali różne rodzaje kości, ich kształt i budowę. W uniwersyteckiej bibliotece zapoznawali się z fachową literaturą i czasopismami. Mieli również możliwość rozmowy z pracownikami uczelni, aby dowiedzieć się więcej o ciekawych kierunkach studiów, takich jak np. psychologia zwierząt.
Na zakończenie wycieczki uczniowie udali się na krakowski rynek, gdzie właśnie trwa coroczny jarmark świąteczny. Mogli podziwiać świąteczne dekoracje, kupić ozdoby i upominki.
Wycieczka do Krakowa była dla uczniów klas 1a i 1b bardzo udana. Uczniowie zdobyli wiele ciekawych informacji na temat budowy szkieletu zwierząt. Z pewnością zapamiętają ją na długo./p>

 


Galeria zdjęć
Niecodzienna lekcja anatomii na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie
11 grudnia 2023


 
uczniowie siedzą w bibliotece na wykładzie
uczniowie siedzą w bibliotece na wykładzie
uczniowie obserwują eksponaty przez mikroskop
uczniowie oglądają szkielet
czniowie przeglądają książki w bibliotece
pieczywo ma jarmarku na Rynku Głównym w Krakowie