Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego
im. J. Rymera - I Wojewody Śląskiego
w Katowicach

  • zdjęcie promujące zawód przetwórca mięsa
  • zdjęcie promujące zawód technik weterynarii
  • zdjęcie promujące zawód piekarz
  • zdjęcie promujące zawód technik technologii żywności
  • zdjęcie promujące zawód cukiernik


5 grudnia 2023
Nieustanne doskonalenie naszej kadry


 

Dziś prezentujemy zdjęcia z wyjątkowego szkolenia nauczycieli zawodowców, które odbyło się 5 grudnia 2023 roku na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Tematem spotkania było zagadnienie związane z pielęgnacją i hodowlą małych przeżuwaczy.
Panie Aneta Borowicz i Joanna Zając-Krzywik miały okazję uczestniczyć w tym cennym wydarzeniu. To dla nich nie tylko okazja do poszerzenia wiedzy, ale także możliwość zdobycia praktycznych umiejętności, które z pewnością wpłyną pozytywnie na jakość nauczania uczniów klas weterynaryjnych.
Dziękujemy naszym nauczycielkom za zaangażowanie i gotowość do ciągłego doskonalenia się. To dzięki takim inicjatywom nasza szkoła może świadczyć coraz wyższy poziom edukacji.

 


Galeria zdjęć
Nieustanne doskonalenie naszej kadry
5 grudnia 2023


 
tabliczka informacyjna na budynku stacji dydaktycznej w Swojczycach w którym odbyło się szkolenie
uczestniczki szkolenia wśród owiec olkuskich
stado owiec olkuskich w owczarni
owca olkuska przy paśniku
owca olkuska
głowa owcy olkuskiej z profilu z widocznym kolczykiem identyfikacyjnym
 
owca olkuska w owczarni
owca olkuska stoi w owczarni
 
owce olkuskie stoją w owczarni przy kopie siana
krzyżówka owcy czarnogłówki z owcą suffolk leży w owczarni