Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego
im. J. Rymera - I Wojewody Śląskiego
w Katowicach

  • zdjęcie promujące zawód przetwórca mięsa
  • zdjęcie promujące zawód technik weterynarii
  • zdjęcie promujące zawód piekarz
  • zdjęcie promujące zawód technik technologii żywności
  • zdjęcie promujące zawód cukiernik

Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Żywnoœści


Udział w Olimpiadzie

organizowanej przez Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu to wieloletnia tradycja i ogromne sukcesy uczniów naszej szkoły. Cele Olimpiady to podniesienie poziomu kształcenia zawodowego, pobudzenie i rozwijanie zainteresowań uczniów problemami produkcji żywności, konfrontacja możliwości osiągnięć uczniów z różnych szkół oraz nawiązanie współpracy pomiędzy szkołami. Zmagania uczestników składają się z trzech etapów: szkolnego, okręgowego i ogólnopolskiego. Uczestnicy muszą wykazać się szeroką wiedzą z zakresu:

  • przetwórstwa spożywczego,
  • analizy żywności,
  • przedmiotów ekonomicznych.

Zwycięzcy – laureaci i finaliści zostają zwolnieni z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz otrzymują preferencje przy przyjmowaniu na studia na wielu uczelniach, np.: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Politechnika Gdańska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.


Rok szkolny 2015/2016

Laureatką IX miejsca zostaje
Martyna Nowak

Finalistami zostają
Weronika Wysocka i Krzysztof Paliga

Nauczyciele przygotowujący:
mgr inż. M. Plesińska
mgr A. Kuczyńska


Rok szkolny 2012/2013

Finalistką zostaje
Klaudia Dziwak

Nauczyciele przygotowujący:
mgr inż. M. Plesińska
mgr A. Kuczyńska


Rok szkolny 2011/2012

Laureatką I stopnia - III miejsce zostaje
Klaudia Dziwak

Finalistami zostają
Karolina Pucek, Karolina Jakubczyk
oraz Paweł Michalik

Nauczyciele przygotowujący:
mgr inż. M. Plesińska
mgr A. Kuczyńska


Rok szkolny 2010/2011

Laureatem I stopnia - I miejsce zostaje
Piotr Juniewicz

Finalistami zostają
Monika Gacek i Aleksandra Radzikowska

Nauczyciele przygotowujący:
mgr inż. M. Plesińska
mgr A. Kuczyńska


Rok szkolny 2009/2010

Laureatką VIII miejsca zostaje
Marta Ryczek

Finalistą zostaje
Piotr Juniewicz

Nauczyciele przygotowujący:
mgr inż. M. Plesińska
mgr A. Kuczyńska


Rok szkolny 2008/2009

Laureatką VII miejsca zostaje
Monika Stoszek

Nauczyciele przygotowujący:
mgr inż. M. Plesińska
mgr A. Kuczyńska


Rok szkolny 2007/2008

Laureatem I stopnia - I miejsce zostaje
Michał Osmęda

Laureatką II stopnia - IV miejsce zostaje
Magdalena Böhm

Nauczyciele przygotowujący:
mgr inż. M. Plesińska
mgr A. Kuczyńska
mgr J. Juras


Rok szkolny 2006/2007

Finalistą zostaje
Michał Osmęda

Nauczyciele przygotowujący:
mgr inż. A. Cymerys
mgr A. Kuczyńska


Rok szkolny 2005/2006

Laureatem zostaje
Marek Iliniec

Nauczyciele przygotowujący:
mgr inż. M. Plesińska
mgr A. Kuczyńska
mgr J. Juras


Rok szkolny 2004/2005

Laureatem zostaje
Tomasz Saternus

Finalistką zostaje
Agnieszka Cichoń

Nauczyciele przygotowujący:
mgr inż. M. Plesińska
mgr A. Kuczyńska


Rok szkolny 2003/2004

Finalistą zostaje
Dawid Suchanek

Nauczyciele przygotowujący:
mgr inż. A. Cymerys
mgr A. Kuczyńska


Rok szkolny 2002/2003

Finalistami zostają
Izabela Wojtaś
Beniamin Gąek
Dawid Suchanek

Nauczyciele przygotowujący:
mgr inż. A. Cymerys
mgr inż L. Kasperczyk
mgr B. Gadzała


Rok szkolny 2001/2002

Finalistką zostaje
Dominika Gosztyła

Nauczyciele przygotowujący:
mgr inż. E. Rębacz
mgr inż L. Kasperczyk


Rok szkolny 2000/2001

Finalistką zostaje
Weronika Pilarczyk

Nauczyciele przygotowujący:
mgr inż. E. Rębacz
mgr inż L. Kasperczyk