Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego
im. J. Rymera - I Wojewody Śląskiego
w Katowicach

  • zdjęcie promujące zawód przetwórca mięsa
  • zdjęcie promujące zawód technik weterynarii
  • zdjęcie promujące zawód piekarz
  • zdjęcie promujące zawód technik technologii żywności
  • zdjęcie promujące zawód cukiernik

Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym
Komisji Europejskiej w ramach programu
„Uczenie się przez całe życie”

„Przetwórstwo spożywcze w firmach brytyjskich ze szczególnym uwzględnieniem realizacji zasad GHP”


Plymouth w Anglii - 2009/2010

Podczas trzytygodniowego stażu w Plymouth uczniowie naszej szkoły pracowali w ciastkarniach, piekarniach, specjalistycznych sklepach mięsnych oraz w zakładzie przetwórstwa mleka połączonym z farmą hodowlaną. Pracodawcy, u których odbywali praktyki, wysoko ocenili umiejętności, pracowitość i wiedzę fachową stażystów, czego potwierdzeniem były propozycje podjęcia pracy po ukończeniu szkoły oraz listy referencyjne. Dodatkowym potwierdzeniem wiedzy, kwalifikacji i kompetencji w czasie stażu był dokument Europass Mobilność, wydany w dwóch językach: polskim i angielskim. Listy referencyjne i Europass na pewno ułatwią w przyszłości znalezienie dobrej pracy przez uczestników projektu. Staż w Anglii to nie tylko praca – uczniowie uczestniczyli w wycieczce do Londynu (m.in. Parlament, królewski pałac Buckingham), odwiedzili Oceanarium w Plymouth – z największym rekinarium w całej Anglii oraz Torquay, kurort na „Angielskiej Riwierze”. Wyjazd miał również znaczenie dla rozwoju osobowego uczestników: kształtował postawy asertywne, zwiększył ich poczucie własnej wartości, umożliwił nawiązanie nowych znajomości.