Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego
im. J. Rymera - I Wojewody Śląskiego
w Katowicach

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

WAŻNE

Informujemy, że w dniach od 25 marca do 10 kwietnia w ZSPS kształcenie na odległość odbywać się będzie zgodnie z planem obowiązującym przed zawieszeniem zajęć.

Informujemy, że decyzją Ministra Edukacji Narodowej,
wynikającą z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa, zajęcia dydaktyczno - wychowawcze nie odbywają się w szkole do dnia 10 kwietnia 2020 r.

UWAGA

Z powodu zagrożenia epidemicznego kontakt z sekretariatem szkoły odbywa się tylko za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.

Informacja dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 18 marca 2020 r. dotycząca egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, przeprowadzonego w sesji styczeń – luty 2020 r. – Formuła 2012 oraz Formuła 2017

WAŻNE

Złożenie deklaracji do egzaminu przeprowadzanego w sesji czerwiec – lipiec 2020 r. przez osoby, które nie zdały egzaminu w sesji styczeń – luty 2020 r.

Osoby, które nie zdały egzaminu w sesji styczeń – luty 2020 r., będą mogły złożyć deklarację ponownego przystąpienia do niezdanej/niezdanych części tego egzaminu w sesji czerwiec – lipiec 2020 r. do 31 marca br. odpowiednio do dyrektora macierzystej szkoły albo do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej.
Deklarację będzie można złożyć również w formie elektronicznej, przesyłając skan albo wyraźne zdjęcie podpisanego dokumentu na adres e-mail odpowiednio do sekretariatu szkoły zsps@alpha.pl albo OKE.

tu znajdziesz druki do pobrania

 

Informujemy, że decyzją Ministra Edukacji Narodowej,
wynikającą z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa, zajęcia dydaktyczno - wychowawcze zostają zawieszone w szkole
w okresie od 12 do 25 marca 2020 roku.

W związku z tym:

 • od 12 marca br. uczniowie szkół ponadpodstawowych nie przychodzą do szkół,
  dotyczy to również zajęć realizowanych w ramach praktycznej nauki zawodu w klasach technikum i uczniów branżowej szkoły na umowach szkolnych.
 • uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami nie uczęszczają do szkoły. Realizują jednak przygotowanie zawodowe u pracodawcy na dotychczasowych zasadach.
 • z wychowawcami oraz nauczycielami przedmiotów można kontaktować się drogą elektroniczną - za pośrednictwem e-dziennika.
 • nauczyciele poszczególnych przedmiotów będą również przesyłali tą drogą materiały do samodzielnej pracy w domu.

Główny Inspektor Sanitarny apeluje, aby czas wolny od zajęć lekcyjnych nie stanowił pretekstu do zintensyfikowania kontaktów towarzyskich.
To czas mądrych wyborów zdrowotnych.
Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za zdrowie swoje i swoich najbliższych. Zachowujmy się odpowiedzialnie.

 
 


DZIEŃ OTWARTY !!!!
24 kwietnia otwieramy przed Tobą drzwi w godzinach:
10:30 i 12.30
PRZYJDŹ, ZOBACZ, ZAPYTAJ!!!
Serdecznie zapraszamy!!!!


Jedziemy do Barcelony!

Mamy przyjemność poinformować, że nasz projekt „Praktyki zagraniczne ważną formą wszechstronnego kształcenia uczniów i doskonalenia pracy szkoły” został zakwalifikowany do realizacji przez Narodową Agencję programu Erasmus+. Dzięki temu 25 uczniów z klasy III technikum i szkoły branżowej pojedzie w przyszłym roku na praktyki do stolicy Katalonii - Barcelony – jednego na najpiękniejszych hiszpańskich miast, znanej nie tylko ze słynnych zabytków, ale także z niemniej sławnego klubu piłkarskiego i jego stadionu Camp Nou. Cieszymy się bardzo na to niewątpliwie fascynujące wydarzenie w życiu naszej szkoły!
2 marca 2020
Niezwykła lekcja teatralna

Uczniowie klasy IICP udział w lekcji teatralnej prowadzonej przez aktora Teatru Zagłębia. Zaglądaliśmy w zakamarki, które są zwykle niedostępne dla widzów teatru. Byliśmy na scenie i pod sceną, oglądaliśmy magazyny pełne rekwizytów, specjalne przejścia dla aktorów, kulisy i miejsce dla suflera. Mogliśmy też usiąść w garderobie dla aktorów, ale przede wszystkim posłuchać ciekawych i zabawnych historii o codziennej pracy aktorów.

czytaj więcej

zobacz zdjęcia

28 lutego 2020
Nikola doceniona w Azji!

Nikola Szewczyk z klasy 1cp została wyróżniona w międzynarodowym konkursie ‘St Mark’s 4th International Online Painting Competition’. W konkursie rywalizowali uczniowie z siedmiu państw Azji i Europy. Wszystkie nagrodzone prace, w tym praca Nikoli pt. „Forest”, zostały wystawione w otwartej galerii organizatora konkursu oraz podziwiane przez ponad tysiąc uczniów i nauczycieli z różnych szkół w Indiach. Gratulujemy!

23 lutego 2020
Światowy Dzień Walki z Depresją

Depresja znajduje się w czołówce chorób występujących na świecie. Wciąż trudno jednoznacznie określić czy to chwilowy smutek, zmęczenie, brak energii, czy zbyt długo utrzymujący się stan obniżonego nastroju'? Czy to już depresja?
Coraz trudniej jest sobie ze wszystkim poradzić. Chcemy pomóc, ale nie wiemy, jak się zachować i co powiedzieć. Nie wystarczy zacząć pozytywnie myśleć ani wziąć się w garść. Jak wygląda depresja, dlaczego się pojawia i jak możemy wspierać osobę chorą?

Czytaj więcej na stronie forumprzeciwdepresji.pl:

nastoletnia depresja

jak dbać o swoje zdrowie psychiczne


Klauzula informacyjna Facebook

Komisja socjalna