Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego
im. J. Rymera - I Wojewody Śląskiego
w Katowicach

  • zdjęcie promujące zawód przetwórca mięsa
  • zdjęcie promujące zawód technik weterynarii
  • zdjęcie promujące zawód piekarz
  • zdjęcie promujące zawód technik technologii żywności
  • zdjęcie promujące zawód cukiernik

WAŻNE

Zgodnie z treścią rozporządzenia Ministra Edukacji od przyszłego poniedziałku tj. 30 listopada, pomimo zawieszenia zajęć stacjonarnych w szkole, uczniowie będą znowu odbywać zajęcia praktyczne w firmach wg dotychczasowych zasad, o ile w podmiotach tych nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu uczniów.

UWAGA

Zawieszenie odbywania zajęć praktycznych i praktyk zawodowych dla uczniów technikum i szkoły branżowej zostało przedłużone do 29 listopada.

W dniach 26.10 - 8.11. 2020 r. nie odbywają się praktyki zawodowe i zajęcia praktyczne u pracodawców (dotyczy uczniów technikum i branżowej szkoły).plakat koronawirus przestrzegaj podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny

ŚLĄSKIE. ZAWODOWCY

Uczniowie naszej szkoły biorą udział w Projekcie "Śląskie. Zawodowcy", realizowanym przez Izbę Rzemieślniczą w Katowicach (jednego z partnerów projektu), w latach 2019 – 2022.
Celem projektu jest wsparcie szkolnictwa zawodowego w regionie.
Projekt skierowany jest do uczniów/uczennic klas I-III szkoły branżowej I stopnia i klas I-V techników, uczęszczających do placówek oświatowych, prowadzących kształcenie zawodowe w branży spożywczej.
W ramach projektu organizowane są staże u pracodawców oraz kursy/szkolenia.
OGŁOSZENIE O NABORZE UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU „ŚLĄSKIE. ZAWODOWCY”

specjalista ds jakości staży: Małgorzata Plesińska
specjalista ds jakości kursów i szkoleń: Aleksandra Cymerys

Nabór do projektu został przedłużony do 25.11.2020 r.


Katowicka Izba Rzemieślnicza zaprasza pracodawców do współpracy.


Listopad 2020
Idą duchy i duszki…

Idą duchy i duszki na świąteczne Zaduszki.
Może któryś się biedzi, kto ich pamięć odwiedzi?
Najpiękniejsza jest pamięć,
która w sercu zostanie.
Dzisiaj mamy Zaduszki: Idą duchy i duszki…

Ryszard Przymus „Zaduszki”

Listopad to czas nostalgii, zadumy… Pamiętamy o swoich bliskich, którzy odeszli, palimy lampki, przynosimy kwiaty… Miejmy ich w swoich sercach, wspomnieniach, modlitwie…

konkurs czytelniczy

26 października 2020
BohaterON w Twojej Szkole

Klasa 3 Cp i 2ag przystąpiły do realizacji programu BohaterON w Twojej Szkole, uczestnicząc w jednej z największych polskich kampanii o tematyce historycznej.

zobacz zdjęcia


Klauzula informacyjna Facebook

Komisja socjalna