Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego
im. J. Rymera - I Wojewody Śląskiego
w Katowicach

 • zdjęcie promujące zawód przetwórca mięsa
 • zdjęcie promujące zawód technik weterynarii
 • zdjęcie promujące zawód piekarz
 • zdjęcie promujące zawód technik technologii żywności
 • zdjęcie promujące zawód cukiernik

Turniej na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Cukiernik


Turniej na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Cukiernik

jest turniejem trójstopniowym. Biorą w nim udział uczniowie klas trzecich szkół branżowych I stopnia (dawniej zasadniczych szkół zawodowych) w zawodzie cukiernik. Tematyka turnieju obejmuje wiadomości teoretyczne i umiejętności praktyczne w zakresie przedmiotów zawodowych poszerzone o literaturę zawodową. W części praktycznej uczestnicy muszą wykazać się umiejętnością

 • organizacji i higieny pracy,
 • wykonywania wyrobów ciastkarskich i cukierniczych,
 • wykonywania elementów dekoracyjnych z marcepanu, karmelu, dragantu i czekolady,
 • dekorowania wyrobów ciastkarskich i cukierniczych,
 • wykonania oceny organoleptycznej,
 • prezentacji wyrobów.

Rok szkolny 2017/2018

Aleksandra Łukaszewska

II miejsce w Turnieju Ogólnopolskim

zobacz zdjęcia

I miejsce w etapie wojewódzkim


Rok szkolny 2016/2017

Mirosław Mirowski

III miejsce w etapie wojewódzkim


Rok szkolny 2015/2016

Chengying Jiang

I miejsce w etapie wojewódzkim

Karolina Iskra

III miejsce w etapie wojewódzkim


Rok szkolny 2012/2013

Urszula Gajdemska

IV miejsce w etapie wojewódzkim


Rok szkolny 2011/2012

Magdalena Sachan

VIII miejsce w etapie wojewódzkim


Rok szkolny 2010/2011

Aldona Franke

IV miejsce w etapie wojewódzkim

Krystian Krupa

V miejsce w etapie wojewódzkim


Rok szkolny 2009/2010

Mirosław Jakubowski

IV miejsce w etapie wojewódzkim

Patrycja Mańka

IX miejsce w etapie wojewódzkim


Rok szkolny 2008/2009

Monika Jakubowska

III miejsce w Turnieju Ogólnopolskim
I miejsce w etapie wojewódzkim

Agnieszka Moj

X miejsce w etapie wojewódzkim


Rok szkolny 2006/2007

Przemysław Prejs

III miejsce w Turnieju Ogólnopolskim
I miejsce w etapie wojewódzkim


Rok szkolny 2002/2003

Monika Niewiak

V miejsce w etapie wojewódzkim

Grzegorz Zdankiewicz

IV miejsce w etapie wojewódzkim

 


Rok szkolny 2000/2001

Przemysław Laser

IX miejsce w Turnieju Ogólnopolskim
I miejsce w etapie wojewódzkim

Elżbieta Kaczmarek

V miejsce w etapie wojewódzkim

 


Rok szkolny 1999/2000

Bogusław Szczajder

IV miejsce w Turnieju Ogólnopolskim
I miejsce w etapie wojewódzkim

Tomasz Helbin

IX miejsce w Turnieju Ogólnopolskim
II miejsce w etapie wojewódzkim

 


Rok szkolny 1997/1998

Marek Partika

III miejsce w etapie wojewódzkim

 


Rok szkolny 1996/1997

Piotr Spyra

II miejsce w Turnieju Ogólnopolskim
I miejsce w etapie wojewódzkim

 


Rok szkolny 1995/1996

Barbara Apriasz

II miejsce w Turnieju Ogólnopolskim