Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego
im. J. Rymera - I Wojewody Śląskiego
w Katowicach

  • zdjęcie promujące zawód przetwórca mięsa
  • zdjęcie promujące zawód technik weterynarii
  • zdjęcie promujące zawód piekarz
  • zdjęcie promujące zawód technik technologii żywności
  • zdjęcie promujące zawód cukiernik

Projekt "Zawodowcy na topie" realizowany w ramach programu Erasmus+ Akcja 1.Mobilność edukacyjna w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe. Nr projektu 2022-1-PL01-KA121-VET-000052986

„Zawodowcy na topie”.


Regulamin projektu

Regulamin rekrutacji

Harmonogram rekrutacji

Karta zgłoszenia ucznia